...

In 1985 was de ziekteverzekering goed voor 22% van alle uitgaven in de sociale zekerheid, nu is dat al 36%. Die vaststelling neemt Bernadette Adnet, de gezondheidsexperte van het VBO, als uitgangspunt voor een reeks suggesties om de uitgavengroei in de sector af te remmen. Dat kan zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit, zegt ze in De Tijd. Middenmotor De groeinorm van 4,5% leidt volgens het VBO tot onverantwoordelijk gedrag. Meer geld betekent overigens niet automatisch meer kwaliteit, schrijft Adnet. "In internationale vergelijkingen staat Belgiaan de top in de uitgaven voor gezondheidszorg, maar is het vaak slechts een middenmotor als de performantie gemeten wordt."Verder valt haar op dat, ondanks die gulle geldstroom, het persoonlijke aandeel van de patit vrij hoog blijft. Belgen betalen gemiddeld rond de 20% uit eigen zak, wat dan weer de hoge vlucht van de privhospitalisatieverzekeringen verklaart. Ze bespeurt nog een constante: als er dan toch bespaard wordt, is het bijna steeds in de geneesmiddelensector. "Wij zijn niet tegen doordachte besparingen zoals het stimuleren van generische of goedkope geneesmiddelen. Maar in andere sectoren, zoals de ziekenhuizen, stegen de uitgaven minstens even snel. Toch wordt daar veel minder ingegrepen."Voor Adnet staat het buiten kijf dat de groeinorm van 4,5% niet houdbaar is. Ze pint zich niet vast op een precies cijfer maar verwijst wel naar de 2,5% die tien jaar geleden gangbaar was. "Zeker is dat de groeinorm veel dichter moet aansluiten bij wat onze economie aankan." Het debat moet ook meer gaan over hoe doeltreffend de middelen ingezet worden. De VBO-experte stelt voor om ieder jaar een onderdeel van het Riziv-budget aan een audit te onderwerpen. Bedoeling is na te gaan "of de voor dit onderdeel ingezette middelen nog wel echt nodig zijn en, zo ja, of ze niet efficiter besteed kunnen worden".Aanvullende polis Adnet breekt ook een lans voor een betere taakverdeling tussen verplichte en aanvullende verzekeringen. De aanvullende tak speelt nu al een aanzienlijke rol bij het betalen van nieuwe therapie. Dat circa acht miljoen Belgen al een aanvullende polis hebben, zegt genoeg. "Een betere afbakening kan helpen de verplichte verzekering te ontlasten zodat die beter de schok van de vergrijzing kan opvangen. Voorwaarde is dat de verplichte verzekering zich dan op de efficitste producten en programma's concentreert."