De werkgeversorganisatie vroeg de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid op Twitter "hoe ze ervoor gaat zorgen dat de re-integratie van langdurig zieken in de praktijk een succes wordt".

© VBO/Twitter

In haar antwoord bleef de minister vaag. "We blijven idd sterk inzetten op #reintegratie, want wie lang ziek is geweest verdient evenveel kansen op de arbeidsmarkt. Met steun van de werkgevers maken we er samen een succes van!", tweette ze.

Sinds begin dit jaar is er een nieuwe regeling om langdurig zieken meer kansen te geven om stap voor stap opnieuw aan het werk te gaan. Daarbij moeten werkgevers hun medewerking verlenen aan een zogenaamd re-integratietraject en moeten ze werknemers een aanbod doen om de terugkeer naar de werkvloer mogelijk te maken. Bedrijven die te weinig moeite doen om hun werknemers door een job op maat opnieuw aan boord te krijgen, riskeren een boete. Zieke werknemers die onvoldoende meewerken aan hun re-integratie worden ook gesanctioneerd.

In het kader van de actie op sociale media, die loopt sinds 9 januari, schotelt het VBO een federaal regeringslid elke dag een voorstel van voornemen voor. Het wil daarmee de federale regering naar eigen zeggen "uitdagen", omdat de organisatie vreest dat "2018 een jaar van permanente kiescampagne zal worden, waarbij weinig structurele maatregelen genomen worden".

De werkgeversorganisatie vroeg de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid op Twitter "hoe ze ervoor gaat zorgen dat de re-integratie van langdurig zieken in de praktijk een succes wordt".In haar antwoord bleef de minister vaag. "We blijven idd sterk inzetten op #reintegratie, want wie lang ziek is geweest verdient evenveel kansen op de arbeidsmarkt. Met steun van de werkgevers maken we er samen een succes van!", tweette ze.Sinds begin dit jaar is er een nieuwe regeling om langdurig zieken meer kansen te geven om stap voor stap opnieuw aan het werk te gaan. Daarbij moeten werkgevers hun medewerking verlenen aan een zogenaamd re-integratietraject en moeten ze werknemers een aanbod doen om de terugkeer naar de werkvloer mogelijk te maken. Bedrijven die te weinig moeite doen om hun werknemers door een job op maat opnieuw aan boord te krijgen, riskeren een boete. Zieke werknemers die onvoldoende meewerken aan hun re-integratie worden ook gesanctioneerd.In het kader van de actie op sociale media, die loopt sinds 9 januari, schotelt het VBO een federaal regeringslid elke dag een voorstel van voornemen voor. Het wil daarmee de federale regering naar eigen zeggen "uitdagen", omdat de organisatie vreest dat "2018 een jaar van permanente kiescampagne zal worden, waarbij weinig structurele maatregelen genomen worden".