...

Jonas Brouwers is vooral bekend als voorzitter van VASO. Hij is ook verbonden aan het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid (LIGB). Daar doctoreerde dokter Brouwers in februari in de biomedische wetenschappen met een proefschrift over kwaliteitsbeleid. Onder meer toonde hij aan dat aan accreditatie een stevig prijskaartje hangt, variërend tussen 100.000 euro en 2,5 miljoen euro per ziekenhuis.Zijn expertise in dat domein is alvast niet onopgemerkt voorbijgegaan. Op LinkedIn meldt hij nu dat hij deeltijds start als arts-expert op de FOD Volksgezondheid. Daar gaat Brouwers mee het federale kwaliteitsbeleid van de ziekenhuizen vorm geven. Vooral inzake interfederale en sectoriële sturing en samenwerking kan het beter.Daarnaast voltooit de Leuvense arts zijn opleiding orthopedie ook (deeltijds) verder. Als VASO-voorzitter neemt dokter Brouwers doorgaans geen blad voor de mond in het communautaire gehakketak rond de contingentering.