...

Het vastleggen van het contingent voor 2026 legt eigenlijk de wettelijke basis voor het toegangsexamen geneeskunde/tandheelkunde, dat op 25 en 26 augustus plaatsvindt. De publicatie ervan in het Staatsblad geeft aan hoeveel van de studenten in september dit jaar met geneeskunde kunnen beginnen, want na hun master ook kunnen doorstromen naar de beroepsopleiding.Vas noemt het verontrustend dat federaal volksgezondheidsminister Maggie De Block (Open VLD) niet over dit dossier communiceert.De kwestie werd eerst in Artsenkrant aangekaart door dr. Jonas Brouwers, voorzitter van Vaso. Het Vas treedt nu de oproep van Vaso bij om nu snel het contingent federaal vast te leggen - zoals het ook andere jaren doet.Het toelatingsexamen houdt elk jaar honderden studenten tegen om met de studie van hun keuze te beginnen. Dat is niet vanzelfsprekend. Maar Vlaanderen houdt dit beleid al jaren aan, want de instroombeperking is wel noodzakelijk om de kwaliteit van de geneeskundeopleiding te verzekeren, onderstreept het Vas."Minister De Block mag niet zwichten voor de druk van sommige partijen om de contingentering af te schaffen vanwege een vermeend tekort aan artsen", luidt het verder.Er is geen tekort aan artsen, stelt het Vas. Er is alleen een ondoelmatige verdeling van de afstuderende artsen over verschillende specialismen.Knelpuntspecialismen blijven veelal knelpuntspecialismen - voor andere disciplines worden er te veel artsen opgeleid. Globaal genomen dreigt er een wildgroei.De Gemeenschappen moeten, in navolging van de federale overheid, eigen Planningscommissies oprichten die een beleid uittekenen om de knelpuntspecialismen aantrekkelijk te maken.