...

Op zaterdag 24 maart organiseert het Vlaams Artsensyndicaat voor de vijfde maal een Startersdag voor jonge dokters. Met de vernieuwde Startersgids profileert het Vas zich als de steunpilaar voor startende artsen.De Startersgids neemt de jonge arts letterlijk bij de hand. Met 15 hoofdstukken en 116 pagina's maakt het artsensyndicaat de nieuwkomers wegwijs in de doolhof van de sociale zekerheid, het zelfstandigenstatuut, associaties, boekhouding en verzekeringen.Van Impulseo III tot medicomutNa een korte voorstelling van het Vlaams Artsensyndicaat en Zenito (dienstengroep voor zelfstandigen en vaste partner van het Vas) krijgt de startende arts informatie voorgeschoteld over de geneeskundestages en de statuten van haio's en aso's, om vervolgens stap voor stap uitgelegd te krijgen hoe je je als erkende arts kan vestigen en aan welke voorwaarden je moet voldoen om je erkenning te behouden. Ook Impulseo voor huisartsen krijgt de nodige aandacht, en dan zeker Impulseo III. De toelage voor praktijkondersteuning voor solohuisartsen is één van de speerpunten van de Bvas. Het is nog wachten op de publicatie in het Staatsblad van het goedgekeurde KB, maar we geven nog even mee dat deze toelage 6.047 euro bedraagt.Aan de hand van praktische vragen legt het Vas uit hoe het nu weer zit met accreditering. De informatie is telkens mooi ingedeeld voor huisartsen en specialisten. Speciaal voor de nieuwe lichting specialisten zet het syndicaat op een rijtje hoe het zit met de werkvoorwaarden voor Aso's die sinds 1 februari 2011 in voege zijn. De gids is zeker up-to-date te noemen. Dat merken we ook aan het hoofdstuk over de medicomut. Het akkoord tussen de ziekenfondsen en geneesheren krijgt ruime aandacht, onder meer het verschil tussen geconventioneerde en gedeconventioneerde artsen wordt er uit de doeken gedaan.AdministratieEn dan is het de beurt aan enkele hoofdstukken over het zelfstandigenstatuut. Het biedt in verschillende deeltjes een antwoord op de vraag wat de administratieve verplichtingen zijn om dit statuut te bekomen. Om vervolgens over te gaan naar de sociale zekerheid. Een grote brok informatie die Zenito voor zijn rekening heeft genomen. Gestaafd met tabellen en cijfermateriaal legt het Ondernemersloket uit hoeveel de sociale bijdrage bedraagt bij welk statuut en welk inkomen. Ook het pensioen, de ziekteverzekering, kinderbijslag en andere gezinsvoorzieningen komen aan bod. En dan zijn de persoonlijke en aansprakelijkheidsverzekeringen, de boekhouding en belastingen nog niet de revue gepasseerd. Dit is duidelijk het zwaardere hoofdstuk.Regeerakkoord Di RupoVooraleer de gids af te sluiten met nuttige adressen, focust het Vas nog even op het regeerakkoord van Di Rupo. Zo informeert het syndicaat over het systeem van de sociale bijdragen dat vereenvoudigd wordt, het pensioen dat vanaf 2016 naar 62 jaar vervroegd wordt en de minimale loopbaanvoorwaarde die wordt opgetrokken tot 40 jaar. Tot slot kondigt het syndicaat aan dat de gelijkschakeling van de kinderbijslag en het minimumpensioen voor zelfstandigen en werknemers op de agenda staan.