...

Luxeverzuim was eind juni ook al aan de orde. "Omdat vele ouders het niet zinvol oordelen dat hun kinderen de laatste dagen van juni op school aanwezig moeten zijn wegens gebrek aan begeleiding, en omdat het economisch voordeliger is om eind juni met vakantie te gaan, vindt de Vlaming het normaal dat zijn huisarts daar moet voor zorgen door een attest af te leveren, temeer daar de ouders beweren dat de scholen hier zelf op aandringen", schrijven Hilde Roels en Marc Moens in een mededeling.Ze gaan verder: "De huisartsen vinden dat ongehoord en wijzen erop dat enerzijds elke schooldirecteur, zij het uitzonderlijk, om persoonlijke redenen een afwezigheid kan toestaan aan een leerling en dat anderzijds de ouders bij afwezigheid tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen en dit maximaal viermaal per jaar zelf een afwezigheid kunnen verantwoorden."Het moet ophouden de verantwoordelijkheid voor de afwezigheden van gezonde leerlingen door te schuiven naar de artsen. De scholen moeten afwezigheden gewettigd zien om geen leerlingen, dus subsidies te verliezen. Een 'dixit-attest' mag sinds 1 september 2007 echter niet meer aanvaard worden als een medisch attest (code D), maar moet als een problematische afwezigheid (code B) worden geregistreerd."Om te vermijden dat begin september een aantal ouders opnieuw attesten gaat schooien bij hun huisartsen, 'dixit-' of echte, omdat ze nog met verlof waren de eerste week van september, lijkt het nuttig dat minister Smet de regels over afwezigheden op school in de media herhaalt, benadrukken de beide artsen.