Geachte Mevrouw Minister De Block,

Geachte Heer Jo De Cock

De finale datum tot invoering van het verplicht elektronisch voorschrift nadert met rasse schreden maar verandert steeds van datum. Van 1 januari 2018 naar 1 mei 2018...

Het syndicaat wil meewerken aan de uitbouw van het digitaliseringproces via eHealth.

Wij stellen ons echter vragen en zijn bezorgd betreffende de tempoacceleratie die aan de artsen wordt opgelegd (opgedrongen) inzake het voorschriftgedrag met gevaar voor de kwaliteit. Het elektronisch voorschrijven, dat een klein onderdeel uitmaakt van dit hele digitaliseringsproces, is van het allergrootste belang voor de artsen in hun dagdagelijkse bezigheid.

U kan niet ontkennen dat het verplicht elektronisch voorschrijven een ingrijpende maatregel is die rechtstreeks gevolgen heeft voor de uitoefening van het beroep.

Sedert midden dit jaar wordt er gesproken over een systeem "Paris" dat alle problemen zou moeten verhelpen voor artsen op het einde van hun carrière, voor extramurale specialisten en voor situaties waarbij het tijdelijk niet beschikbaar zijn van het softwareprogramma voor problemen kan zorgen.

Mogen wij u alvast meegeven dat wij onder onze leden verschillende artsen tellen die tot geen enkel van deze categorieën behoren. Vooreerst zijn er artsen, met een zeer bloeiende praktijk die verder willen werken na hun zestigste en die zeker nog niet hun jas aan de haak hangen. De vraag van hun patiënten om verder te werken en de werklust van deze artsen zijn de drijfveren tot het verder zetten van hun bloeiende praktijken. De opvulling van de stopzetting van bloeiende praktijken noodzaakt de arbeidskracht van twee jonge artsen waarvan het aanbod op de arbeidsmarkt niet rooskleurig is.

Voor de extramurale specialisten die geen back-up hebben van het ziekenhuis gaat dit ITC gedoe tot op heden aan hen voorbij.

De voornaamste grieven tegen het verplicht invoeren van het elektronisch voorschrift kunnen wij als volgt resumeren:

- Vooreerst moet elke arts beschikken over een goede internetverbinding. Wij maken er U attent op dat er sommige streken zijn met steeds uitvallende internetverbindingen.

- Verschillende artsen werken op consultatie met een elektronisch voorschrift en zijn voorbereid. Niettemin worden zij geconfronteerd met het digitaliseringsproces voor hun huisbezoeken

- Op elk huisbezoek vertrekt de arts met laptop, kaartlezer en printer (?) !. U kan zelf inschatten wat dit voor extra werk betekent voor de huisbezoeken: opstarten, connectie maken, eigen ID lezen, dan patiënt zijn ID, de databank consulteren, voorschrift opmaken en eventueel bewijs voor patiënt opmaken. Bovendien is het meesleuren van een laptop een vermoeiende en belastende bezigheid.

Dit hele proces zal, indien de internetverbinding beschikbaar is, minstens 10 minuten in beslag nemen. 10 minuten per patiënt om zuiver administratief en ITC verplichtingen na te komen zal de nu zo gevreesde burn-out nog aanwakkeren.

Of is het de bedoeling om de huisbezoeken af te schaffen en de oudere en zwaarder zieke patiënten aan hun lot over te laten.

- Het is dan ook vrij discriminatoir om extramurale specialisten tot dergelijke verplichting aan te zetten terwijl zij op geen enkele wijze recht hebben op een geïntegreerde praktijkpremie en zij alle kosten hiervoor moeten dragen.

- Daar waar eerst gesteld werd dat Paris ook ging gebruikt worden voor geneesmiddelen hoofdstuk IV blijkt dit niet het geval te zijn. Info ontbreekt hier over en dit voor een systeem dat binnen 2 maand in werking treedt.

Het frequent spaaklopen van overheidssoftware is inmiddels zo'n constante in het Belgisch IT landschap dat het van een grenzeloze naïviteit zou getuigen te geloven dat PARIS van start af probleemloos zal functioneren.

Het lijkt ons niet eerlijk om de artsen aan te zetten om te werken met het PARIS systeem indien de ganse inlogprocedure na 1u. gebruik opnieuw moet opgestart worden.

Ook het aanmaken van het eHealth certificaat staat haaks op het installeren van een gebruiksvriendelijke en goedkope procedure.

Verder staan de artsen ook in de kou indien na het vermoeiende werk tot het zich eigen maken van een systeem plots de rekeningen verdriedubbeld worden zoals gebleken is met het systeem van Corilus. U zal hier opmerken dat de vrije markt speelt maar u legt wel de verplichting op tot het gebruik van het elektronisch voorschrift.

Wij kunnen ook via diverse kanalen vernemen dat er een algemene consensus bestaat, en gelukkig maar, om het papieren voorschrift nooit te laten verdwijnen.

Verder hebben wij op 09.10.2017 tal van praktische vragen gesteld aan het contactpunt van het RIZIV:<mailto:secr-farbel@riziv.fgov.be> over de verplichting van het elektronisch voorschrift maar tot op heden hebben wij geen antwoord ontvangen, niettegenstaande de mail ons vertelde dat er zo spoedig mogelijk een antwoord ging volgen.

Wat ons betreft wordt het stil duidelijk dat er nog luttele tijd rest voor duidelijke communicatie.

Het niet inlassen van een voldoende lange overgangsperiode is arts onvriendelijk en zal tot gevolg hebben dat sommige artsen vervroegd zullen stoppen en dit zal schaarste creëren niet in het minst wat betreft de situatie van de huisarts.

Gezien wij als Artsensyndicaat moeten luisteren naar de stem van de artsen heeft het VAS, afdeling Oost-en West-Vlaanderen op 15 juni 2017 tijdens de raad van bestuur reeds duidelijke signalen gekregen van de aanwezige artsen dat zij zich kantten tegen de verplichte invoering van het elektronisch voorschrijven voor alle artsen. Wij hebben recent het voorstel over de werking van Paris doorgestuurd naar aan aantal artsen. In bijlage kan u de reactie van sommige artsen terugvinden.

Het VAS, afdeling Oost- en West-Vlaanderen verdedigt de stelling om voor de artsen die het wensen en die hiervoor uitdrukkelijk opteren, de mogelijkheid te geven om tijdens een overgangsperiode gebruik te maken van de papieren voorschriften en dit tot de invoering van het verplicht EMD.

Deze overgangsmaatregel zou gelden :

- voor alle huisbezoeken;

- voor alle huisbezoeken en of raadplegingen voor de artsen boven de zestig jaar.

Wij roepen op tot :

- tot duidelijke communicatie;

- onmiddellijke communicatie;

- het invoeren voor bovenvermelde overgangsmaatregel.

Wij hopen op een positief signaal en antwoord uwentwege als blijk van vertrouwen teneinde de uitoefening van de geneeskunde op blijvende en kwaliteitsvolle wijze te kunnen bestendigen.

Dr. Y. Louis

Voorzitter VAS, afdeling Oost- en West-Vlaanderen

Dr. Ph. De Wilde

Ondervoorzitter VAS, afdeling Oost- en West-Vlaanderen

Dr. E. Deveneyns

Ondervoorzitter VAS, afdeling Oost- en West-Vlaanderen

Geachte Mevrouw Minister De Block,Geachte Heer Jo De CockDe finale datum tot invoering van het verplicht elektronisch voorschrift nadert met rasse schreden maar verandert steeds van datum. Van 1 januari 2018 naar 1 mei 2018... Het syndicaat wil meewerken aan de uitbouw van het digitaliseringproces via eHealth.Wij stellen ons echter vragen en zijn bezorgd betreffende de tempoacceleratie die aan de artsen wordt opgelegd (opgedrongen) inzake het voorschriftgedrag met gevaar voor de kwaliteit. Het elektronisch voorschrijven, dat een klein onderdeel uitmaakt van dit hele digitaliseringsproces, is van het allergrootste belang voor de artsen in hun dagdagelijkse bezigheid. U kan niet ontkennen dat het verplicht elektronisch voorschrijven een ingrijpende maatregel is die rechtstreeks gevolgen heeft voor de uitoefening van het beroep. Sedert midden dit jaar wordt er gesproken over een systeem "Paris" dat alle problemen zou moeten verhelpen voor artsen op het einde van hun carrière, voor extramurale specialisten en voor situaties waarbij het tijdelijk niet beschikbaar zijn van het softwareprogramma voor problemen kan zorgen.Mogen wij u alvast meegeven dat wij onder onze leden verschillende artsen tellen die tot geen enkel van deze categorieën behoren. Vooreerst zijn er artsen, met een zeer bloeiende praktijk die verder willen werken na hun zestigste en die zeker nog niet hun jas aan de haak hangen. De vraag van hun patiënten om verder te werken en de werklust van deze artsen zijn de drijfveren tot het verder zetten van hun bloeiende praktijken. De opvulling van de stopzetting van bloeiende praktijken noodzaakt de arbeidskracht van twee jonge artsen waarvan het aanbod op de arbeidsmarkt niet rooskleurig is. Voor de extramurale specialisten die geen back-up hebben van het ziekenhuis gaat dit ITC gedoe tot op heden aan hen voorbij. De voornaamste grieven tegen het verplicht invoeren van het elektronisch voorschrift kunnen wij als volgt resumeren: - Vooreerst moet elke arts beschikken over een goede internetverbinding. Wij maken er U attent op dat er sommige streken zijn met steeds uitvallende internetverbindingen.- Verschillende artsen werken op consultatie met een elektronisch voorschrift en zijn voorbereid. Niettemin worden zij geconfronteerd met het digitaliseringsproces voor hun huisbezoeken - Op elk huisbezoek vertrekt de arts met laptop, kaartlezer en printer (?) !. U kan zelf inschatten wat dit voor extra werk betekent voor de huisbezoeken: opstarten, connectie maken, eigen ID lezen, dan patiënt zijn ID, de databank consulteren, voorschrift opmaken en eventueel bewijs voor patiënt opmaken. Bovendien is het meesleuren van een laptop een vermoeiende en belastende bezigheid. Dit hele proces zal, indien de internetverbinding beschikbaar is, minstens 10 minuten in beslag nemen. 10 minuten per patiënt om zuiver administratief en ITC verplichtingen na te komen zal de nu zo gevreesde burn-out nog aanwakkeren. Of is het de bedoeling om de huisbezoeken af te schaffen en de oudere en zwaarder zieke patiënten aan hun lot over te laten.- Het is dan ook vrij discriminatoir om extramurale specialisten tot dergelijke verplichting aan te zetten terwijl zij op geen enkele wijze recht hebben op een geïntegreerde praktijkpremie en zij alle kosten hiervoor moeten dragen. - Daar waar eerst gesteld werd dat Paris ook ging gebruikt worden voor geneesmiddelen hoofdstuk IV blijkt dit niet het geval te zijn. Info ontbreekt hier over en dit voor een systeem dat binnen 2 maand in werking treedt.Het frequent spaaklopen van overheidssoftware is inmiddels zo'n constante in het Belgisch IT landschap dat het van een grenzeloze naïviteit zou getuigen te geloven dat PARIS van start af probleemloos zal functioneren. Het lijkt ons niet eerlijk om de artsen aan te zetten om te werken met het PARIS systeem indien de ganse inlogprocedure na 1u. gebruik opnieuw moet opgestart worden.Ook het aanmaken van het eHealth certificaat staat haaks op het installeren van een gebruiksvriendelijke en goedkope procedure.Verder staan de artsen ook in de kou indien na het vermoeiende werk tot het zich eigen maken van een systeem plots de rekeningen verdriedubbeld worden zoals gebleken is met het systeem van Corilus. U zal hier opmerken dat de vrije markt speelt maar u legt wel de verplichting op tot het gebruik van het elektronisch voorschrift. Wij kunnen ook via diverse kanalen vernemen dat er een algemene consensus bestaat, en gelukkig maar, om het papieren voorschrift nooit te laten verdwijnen. Verder hebben wij op 09.10.2017 tal van praktische vragen gesteld aan het contactpunt van het RIZIV: over de verplichting van het elektronisch voorschrift maar tot op heden hebben wij geen antwoord ontvangen, niettegenstaande de mail ons vertelde dat er zo spoedig mogelijk een antwoord ging volgen. Wat ons betreft wordt het stil duidelijk dat er nog luttele tijd rest voor duidelijke communicatie. Het niet inlassen van een voldoende lange overgangsperiode is arts onvriendelijk en zal tot gevolg hebben dat sommige artsen vervroegd zullen stoppen en dit zal schaarste creëren niet in het minst wat betreft de situatie van de huisarts.Gezien wij als Artsensyndicaat moeten luisteren naar de stem van de artsen heeft het VAS, afdeling Oost-en West-Vlaanderen op 15 juni 2017 tijdens de raad van bestuur reeds duidelijke signalen gekregen van de aanwezige artsen dat zij zich kantten tegen de verplichte invoering van het elektronisch voorschrijven voor alle artsen. Wij hebben recent het voorstel over de werking van Paris doorgestuurd naar aan aantal artsen. In bijlage kan u de reactie van sommige artsen terugvinden.Het VAS, afdeling Oost- en West-Vlaanderen verdedigt de stelling om voor de artsen die het wensen en die hiervoor uitdrukkelijk opteren, de mogelijkheid te geven om tijdens een overgangsperiode gebruik te maken van de papieren voorschriften en dit tot de invoering van het verplicht EMD. Deze overgangsmaatregel zou gelden : - voor alle huisbezoeken; - voor alle huisbezoeken en of raadplegingen voor de artsen boven de zestig jaar.Wij roepen op tot :- tot duidelijke communicatie;- onmiddellijke communicatie;- het invoeren voor bovenvermelde overgangsmaatregel.Wij hopen op een positief signaal en antwoord uwentwege als blijk van vertrouwen teneinde de uitoefening van de geneeskunde op blijvende en kwaliteitsvolle wijze te kunnen bestendigen.Dr. Y. LouisVoorzitter VAS, afdeling Oost- en West-VlaanderenDr. Ph. De WildeOndervoorzitter VAS, afdeling Oost- en West-VlaanderenDr. E. DeveneynsOndervoorzitter VAS, afdeling Oost- en West-Vlaanderen