...

De verpleegkundige zou minstens tien dagen werkonbekwaam blijven als gevolg van het fysieke geweld. De MUG van het ZNA was een tijd lang niet inzetbaar.De dader stond overigens al bekend voor incidenten met geweldpleging.Het Vlaams Artsensyndicaat en Bvas ondersteunden de voorbije jaren campagnes om de bevolking te sensibiliseren en respect te vragen voor de hulpverleners. Ze werkten mee aan een veiligheidsbrochure voor artsen. Het Vas en de Bvas steunen ook de totstandkoming van het overleg tussen parket en de hulpverlening met gedeeld beroepsgeheim.Maar er moet dan ook echt een zerotolerancebeleid komen voor elke vorm van fysiek, psychisch of seksueel geweld tegen zorgverleners, vinden deze artsenorganisaties.Geweld tegen hulpverleners komt steeds meer voor. Bovenop de ernstige fysieke gevolgen kan agressie leiden tot burn-out en andere nazinderende psychische problemen.Vas en Bvas dringen aan op een lik-op-stuk beleid, met zware effectieve celstraffen voor daders van gewelddelicten tegen hulpverleners.