...

Voorzitter Marc Moens vraagt in eerste instantie dat de maatregel volledig wordt ingetrokken. Het VAS zit op een andere golflengte dan Domus Medica en Kartel, die met aandrang een langere overgangsperiode vragen maar tevens vragende partij zijn voor een hervorming van het Impulsfonds.Voor het VAS is een langere overgangsperiode pas de tweede optie. Die moet dan minstens drie jaar duren, zegt dit syndicaat. Afstuderende geneeskundestudenten hebben misschien voor een beroepsopleiding als huisarts gekozen met een vestigingsplaats voor ogen. Ze zijn misschien ook al bepaalde engagementen aangegaan, waarbij ze rekenden op de premie van 20.000 euro.De VAS vindt de maatregel, die zonder voorafgaand overleg is ingevoerd, contraproductief omdat investeren in de huisartsgeneeskunde gewoon erg nodig blijft.Dokter Marc Moens wijst er ook op dat de wel erg late mededeling van een zo ingrijpende maatregel, het vertrouwen dat men kan hebben in de VLaamse regering sterk ondergraaft.