...

Het VAS organiseerde op 22 maart een symposium over 'De e-huisarts'. Diverse sprekers stelden er eHealth-toepassingen voor als Recip-e, de eHealthBox en Vitalink. Vooraf kregen de deelnemers enkele vragen voorgelegd: hoe vertrouwd waren ze met deze diensten? Hoe staan ze tegenover eHealth?eHealthBox Net zoals in de AK-enquête bleek dat maar een minderheid van de artsen al vertrouwd zijn met deze verschillende eHealth-diensten. Maar 30% gaf aan enige kennis te hebben van deze toepassingen, niet meer dan 2% gaf aan volledig op de hoogte te zijn.Geen enkele arts had al ooit gebruik gemaakt van Recip-e en 57% had nog geen ervaring met MyCareNet. De meeste van deze toepassingen staan nog in de kinderschoenen, deze lage percentages zijn dan ook niet abnormaal, stipt VAS zelf aan.Ook het eHealth-platform zelf is maar in beperkte mate bekend bij 46% van de bevraagden. Een kwart zegt heel goed op de hoogte te zijn van de Belgische eHealth, en een vijfde geeft aan er eigenlijk niets over te weten.De eHealthBox was bij dit publiek nog het beste bekend: 30% gaf aan deze beveiligde mailbox geregeld te gebruiken, en 3% gebruikte de toepassing zelfs dagelijks. Het is daarbij nuttig aan te stippen dat het symposium in Antwerpen plaatsvond. In de Antwerpse regio werd de mailservice Hector al anderhalf jaar geleden geïntroduceerd en Hector is gebouwd rond de eHealthBox.Privacy Het VAS peilde bij het publiek ook naar de houding tegenover eHealth-toepassingen. Bijna iedereen zegt er wel voorstander van te zijn, maar 3% was niet gewonnen voor het gebruik ervan. Opvallend is dat 16% al voorstander is van een verplicht gebruikt. Maar een goede helft (53%) zegt dat het gebruik voorlopig facultatief moet zijn. Voor 27% moet het dat altijd blijven.Artsen hebben ook wel wat schrik van eHealth: 61% vreest dat de overheid en verzekeringsinstellingen de statistische gegevens voor hun beleid gaan misbruiken; 60% vreest vooral misbruik door ziekenfondsen en 53% ziet hierin een gevaar voor de privacy van de patiënt. Maar 6% ziet geen enkel gevaar in eHealth.Het VAS besluit uit de resultaten dat artsen wel positief staan tegenover de mogelijke toepassingen, maar dat er nog hard moet worden gesleuteld aan de voorwaarden om deze diensten werkelijk te gaan gebruiken. Artsen hebben grote behoefte aan precieze informatie, en moeten genoeg garanties krijgen dat de gegevens vertrouwelijk behandeld worden en beveiligd zijn.