...

Hoewel BVAS en VAS er al altijd op hadden gewezen dat de 75%-regel betuttelend en onhaalbaar, en nergens toe dient, bleef deze eis van een minimumaanwezigheid toch in de wetteksten staan.Dat was ook het geval in de recente besluiten die de Vlaamse Regering nam om de CRA's beter te belonen voor hun inzet - nadat tijdens de covidcrisis is gebleken hoe cruciaal hun rol wel is.Het VAS stuurde in januari over de 75%-regel nog een brief naar het kabinet van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. En het kreeg daar nu ook een antwoord op."Na protest van het VAS bevestigt het kabinet Beke nu dat de regel "in de structurele verankering van de financiering van de CRA" toch wordt geschrapt", zo luidt het in een mededeling van het syndicaat."Het VAS is tevreden dat het op dit essentiële knelpunt gehoor heeft gekregen", stellen VAS-voorzitter Marc Moens; en VAS-beheerder en CRA Frederik Kao.Het kabinet van Wouter Beke is naar verluidt van plan om de vergoeding en het statuut van de CRA te herzien.Het VAS dringt aan op overleg daarover en stelt zijn expertise daarbij ter beschikking.