...

Actieplan 3.0 'Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector' bouwt in eerste instantie verder op de twee voorgaande plannen. Zo wordt de campagne 'Een zorgjob: ik ga ervoor' voortgezet. De verhoogde instroom moet namelijk even hoog blijven. Ook blijft het plan aandacht hebben voor het doelgroepen- en activeringsbeleid, in samenwerking met het Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding in de Social Profit (VIVO) en VDAB.Maar als gevolg van een aantal maatschappelijke en zorggerelateerde verschuivingen, hebben zich een aantal nieuwe aandachtsgebieden aangediend, zo stelt het persbericht. De vermaatschappelijking van de zorg met een actieve inbreng van de cliënt, de dubbele vergrijzing (maatschappij en werknemers), de verschuiving van aandacht voor acute geneeskunde naar chronische zorg en aandacht voor preventie, het centraal stellen van zorg in de leefwereld van de cliënt in plaats van in het ziekenhuis, de toenemende technologie en informatisering zijn daar enkele voorbeelden van.In deze context definieert het plan enkele concrete werkpunten, zoals: ? De fragmentatie van zorg tegengaan ? Onvrijwillig deeltijdse arbeid tegengaan ? Meewerken aan de actualisatie van KB nr. 78 ? De roep naar hooggekwalificeerd personeel matchen aan de betaalbaarheid van het systeem en het benutten van het aanwezige potentieel op de Vlaamse arbeidsmarkt ? Werken aan een actuele invulling van de opleidingen verpleegkundeVerder wil het kabinet werk maken van de ontwikkeling van nieuwe beroepen zoals mondzorghygiënist en zorgtechnoloog.Daarnaast is er meer aandacht voor beroepsgroepen waar tekorten dreigen: huisarts, geriater, psychiater; kinesisten in bediendenstatuut; de ziekenhuisapotheek.Ten slotte richt het plan zich op organisatievormen van de zorg "die bij voorkeur multidisciplinair en ontschottend werken, het subsidiariteitsprincipe respecteren, ingebed zijn in integrale zorg en op ondernemerschap gericht zijn". Een HRM-luik sluit het plan af.