...

De N-VA-volksvertegenwoordigster wees erop dat Franstalig België al jaren geen rekening houdt met het contingent. Ze vroeg zich af in hoeverre de Vlaamse regering had kunnen wegen op het advies van de Planningscommissie, waardoor de Franstalige universiteiten nu plots volgens het contingent toch meer artsen zouden kunnen afleveren.Geen reden voor ander standpuntWVG-minister Jo Vandeurzen wees erop dat de 60/40-verhouding geen wettelijke bepaling is, en dat in het nieuwe advies de verdeling geen uitgangspunt is toch het resultaat van een berekening. Hij stelde dat de Vlaamse Gemeenschap tot nog toe nog niet om een formeel advies werd gevraagd.Ook legde hij uit dat de Vlaamse Gemeenschap één vertegenwoordiger heeft in de Planningscommissie, maar dat die geen stemrecht heeft."We zien op dit ogenblik geen redenen om het standpunt dat we sinds vorige regeerperiode innemen te wijzigen" aldus Vandeurzen. "We wensen de 60/40-verhouding te behouden en kijken uit naar het effect van de filter die bij decreet in de Franse Gemeenschap geïnstalleerd werd."VraagtekensBij die filter, die de doorstroming van geneeskundestudenten aan de Franstalige studenten moet beperken, zette hij overigens wat vraagtekens: "(...) we weten dat dit in Wallonië onderhevig is aan heel wat juridische betwistingen.""Bovendien kan het [advies] niet los worden gezien van andere problemen met betrekking tot de contingentering, namelijk het overschot aan afgestudeerden aan geneeskundestudenten in de Franse Gemeenschap (...). Het is ten zeerste de vraag of de realiteit van dat overtal ook meegenomen is als parameter om de toekomstige noden te berekenen", voegde hij er nog aan toe.Buitenlandse artsenCaroline Croo verdedigde het N-VA-standpunt dat de verhouding niet gewijzigd mag worden. Ze kaartte daarnaast ook het probleem van buitenlandse artsen aan, die wel een Riziv-nummer krijgen, als ze maar voldoen aan de vereiste dat ze een van de drie landstalen van België enigszins beheersen.Die taalvereiste is veel te licht, onderstreepte ze. "Eigenlijk moeten we streven naar een ingangsexamen tout court voor alle mensen die een erkenning willen, ook al hebben ze hun diploma in het buitenland behaald", aldus Croo.MarcourtOndertussen sprak in de Franstalige pers ook Jean-Claude Marcourt zich over het advies van de Planningscommissie uit.De PS-minister, bevoegd voor hoger onderwijs in de Franstalige gemeenschap, vindt het maar logisch dat de verhouding in het federale contingent is aangepast aan de "werkelijke toestanden in de gewesten".Hij viel in L'Echo vooral uit naar minister Maggie De Block (Open Vld), omdat zij "nog geen enkele van haar verbintenissen is nagekomen", terwijl hij, Marcourt, volgens eigen zeggen wel gedaan heeft wat was gevraagd.