...

De Vlaamse overheid maakt 130.000 euro vrij voor wetenschappelijk onderbouwde en innovatieve projecten om sedentair gedrag te doorbreken. Voorstellen moeten op 1 oktober binnen zijn.De oproep van Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Jo Vandeurzen past binnen de gezondheidsdoelstellingen van de Vlaamse overheid. Het ontwikkelen van strategieën om 'gezond bewegen' en een evenwichtige voeding te promoten, staan daarin centraal. Deze strategieën dienen zich te richten op de lokale gemeenschappen. Kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar vormen een bijzondere doelgroep. De bedoeling is dat projecten een bestaande of nieuwe methodiek toepassen om sedentair gedrag te doorbreken. De gezondheidsrisico's van sedentair gedrag staan los van eventuele intense fysieke activiteit daarbuiten. Het gaat erom lange passieve perioden tegen te gaan door onder meer lichte fysieke activiteit. De methoden moeten bruikbaar zijn in de thuisomgeving of in publieke ruimten - dat laatste mag zeer breed genomen worden: wachtzalen, parkeerterreinen, openbaar vervoer... Meetbaarheid De projecten moeten een innovatief karakter hebben. Een doorslaggevend criterium bij de keuze door de overheid zal het verkrijgen zijn van meetbare resultaten. Ook de samenwerking tussen diverse actoren is van belang. De projecten starten op 1 december van dit jaar en moeten een looptijd hebben van zes tot achttien maanden. Het financieringsplan van de projecten omvat minimum 10.000 en maximum 65.000 euro subsidie. De projecten moeten een duurzaam karakter hebben en toepasbaar zijn in Vlaanderen of in hoofdstad Brussel. meer informatie vindt u op de website van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.