...

In de eerste maanden van 2013 wil Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen scenario's bestuderen voor de overdracht van ouderenzorg. Hij wil ook een impactanalyse maken van de beleidsoverdracht in deze sector.De zesde staatshervorming draagt een hele reeks bevoegdheden van de federale staat over naar de deelstaten. Om zich daar terdege op voor te bereiden, werkt de Vlaamse regering aan een geïntegreerde beleidsimpactanalyse. Die zal de vorm aannemen van een 'groenboek' met daarin scenario's voor de integratie en het beheer van de nieuwe bevoegdheden.Specifiek voor onze sector wordt van minister Jo Vandeurzen verwacht dat hij het voorbereidende werk start inzake de sociale bevoegdheden die in 2014 overkomen zoals ouderenzorg, preventie en eerstelijnsgezondheidszorg. De minister koos van start te gaan met het minst complexe dossier, ouderenzorg. Op 21 januari 2013 gaat hij een eerste keer aan tafel met de belanghebbenden uit die sector. Een maand later, op 20 februari, staat al een tweede infosessie geagendeerd. Eind maart moet dat deel van de oefening afgerond zijn.Een eerste reflectie is: "hoe organiseren we de overdracht zo vloeiend mogelijk zonder storingen in de dienstverlening", staat er in de uitnodiging die Vandeurzen aan de sectororganisaties schreef. Op de agenda staan vragen als: • welke middelen zijn vereist?• wat zijn de gevolgen voor de werking van de Vlaamse overheidsdiensten?• wat is het tijdskader?• moet de wetgeving worden aangepast?De nieuwe bevoegdheden kunnen volgens het kabinet in drie categorieën ingedeeld worden:1. bevoegdheden die additief zijn aan het huidig beleid2. bevoegdheden die aanpassingen aan het beleid vereisen3. bevoegdheden met een impact die zo groot is dat het zinvol kan zijn het hele beleid strategisch te herdenken.Het behoeft geen uitleg dat er nog heel wat strategisch en operationeel denkwerk aan de staatshervorming vooraf zal gaan. Echt boeiend wordt het pas zodra de stramienen worden toegepast op concrete dossiers.