...

Minister Vandeurzen werkt aan een "ontwerp van decreet tot erkenning van samenwerkingsverbanden op niveau van de praktijkvoering in het kader van de eerstelijnsgezondheidszorg". Dat kwam blijkbaar ook al ter sprake op het Samenwerkingsplatform Eerstelijnsgezondheidszorg.In een brief vragen Domus Medica, de verschillende Academische Huisartsencentra samen met de Vereniging van Wijksgezondheidscentra en het Verbond van Sociale Ondernemingen, de minister om van het decreet werk te maken.Koudwatervrees "We menen dat deze gebruiker het recht heeft op kwalitatief hoogstaande en multidisciplinaire zorg. Het is belangrijk dat ook de Vlaamse overheid hiervoor de nodige stappen zet", luidt het in de brief. En ze doen een persoonlijke oproep aan minister Vandeurzen; "kopt u de bal ook binnen?"De ondertekenaars van de brief maken zich blijkbaar zorgen over het verzet van wat ze noemen "een kleine groep artsen die een ideologisch achterhoedegevecht voert". Deze "behoudsgezinde artsen" hebben volgens de auteurs onterecht koudwatervrees.De brief stelt dat het decreet alleen maar de noodzakelijke trend zet voor de toekomst en "niemand verplicht deze stappen naar een gestructureerde multidisciplinaire samenwerking in de dagelijkse praktijk ook nu al te zetten".Een breed gedragen consensus over de doelstellingen "kan samengaan met diversiteit in de manier waarop zorgverlening wordt verstrekt".