...

Het kabinet van Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen verspreidde de mededeling na het Samenwerkingsplatform Eerstelijnsgezondheidszorg, dat op 27 mei plaatsvond. De bedoeling is het landschap van de eerste lijn te hertekenen met het oog op een geïntegreerde zorg - rekening houdend met de staathervorming, het bredere Vlaamse beleid en de ontwikkelingen op het federale niveau.Herkenbare structurenVertrekkende vanuit de bestaande structuren moet het traject de weg wijzen naar een vereenvoudigde en herkenbare structuur . De multidisciplinaire samenwerkingstructuren worden geïntegreerd op het regionaalstedelijk niveau met verbindingslijnen naar de ziekenhuiszorg, de woonzorg en de welzijnssector. De ondersteuning van praktijken en dienstverlening die zich tot de patiënt richt, wordt georganiseerd in de 60 kleinstedelijke zorgregio's.Zes werkgroepen moeten dit en volgend jaar de voorstellen uitschrijven. De bedoeling is dat, zoals bij de eerste conferentie, de documenten in de verschillende provincies zullen worden gepresenteerd. Dat zal eind 2016 gebeuren, en volgens de huidige mededelingen zal minister Vandeurzen zelf de ronde maken.De zes werkgroepen zijn:Werkgroep 1: "Taakstelling en structuurintegratie" Werkgroep 2: "Geografische afbakening van de zorgregio's" Werkgroep 3: "Modellen voor integrale zorg" Werkgroep 4: "De patiënt centraal?" Werkgroep 5: "Gegevensdeling en Kwaliteit van zorg" Werkgroep 6: "Innovatie en ondernemerschap in de zorg"