...

Deze eerstelijnspsycholoog krijgt drie opdrachten.OproepOuderen zijn een kwetsbare doelgroep voor psychische problemen. Denk maar aan het risico van vereenzaming, aanpassingsproblemen, rouwproblemen, depressie,... En ook aan het overmatig gebruik van psychofarmaca en medicatie in sommige populaties.Eind 2018 lanceerde het agentschap Zorg en Gezondheid een oproep naar de eerstelijnszones. Van de 60 ELZ wilden er 33 wel meewerken aan een experiment dat uitzoekt op welke plaats, met welke methodiek en vanuit welk samenwerkingsverband men ouderen met matige psychische klachten het beste bereikt.Zes proefprojectenEen jury van Zorg en Gezondheid selecteerde, in nauw overleg met de federale overheid, zes proefprojecten.Ieder project krijgt een jaarlijks een budget van 75.833 euro. Dat moet volstaan om een master in de psychologische wetenschappen met minimum 5 jaar beroepservaring aan te werven (1 VTE).De bedoeling is dat ieder project jaarlijks een 200-tal ouderen met milde of matige psychische problemen kan helpen. De zes goedgekeurde projecten zullen lopen in de eerstelijnszones Leuven (Vlaams-Brabant), Scheldekracht (Oost-Vlaanderen), Tienen-Landen (Vlaams-Brabant), Baldemore (Antwerpen), Zuid-Oost-Limburg (Limburg) en Oostende-Bredene (West-Vlaanderen).ComplementairHet was Vandeurzen die in 2011 zes proefprojecten opstartte met een 'eerstelijnspsychologische functie'. Federaal minister Maggie De Block breidde een vervolg aan deze experimenten door onder bepaalde voorwaarden een behandeling door de eerstelijnspsycholoog terug te betalen.Maar de federale ELP werken met een beperkt budget, en bijgevolg ook maar voor een beperkte doelgroep tussen 18 en 65 jaar.Jo Vandeurzen: "Door deze projecten nauw op te volgen en wetenschappelijk te evalueren, willen we anticiperen op een mogelijke uitbreiding van het federale terugbetalingssysteem naar ouderen."