...

Dat zei hij vrijdag bij de opening van het Diabeteshuis in Gent. De Diabetesliga vraagt om het statuut van 'bekwame helper' de erkennen. Wanneer een leraar een leerling een insulinespuit zou toedienen, is hij daarvoor strafbaar. Zo een statuut zou dit toch mogelijk moeten maken. Minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke (Vooruit) toonde zich bereid hiervoor een regeling te vinden: "De Diabetesliga is al langer vragende partij om daar werk van te maken. En ik geef jullie 100% gelijk. Om de eenvoudige reden dat dat gewoon een kwestie is van gezond verstand is.""We moeten dat taboe - wie wat mag doen in welk gezondheidsberoep - durven te doorbreken en dat in het belang van mensen met diabetes. En dat belang lijkt me hier - en al zeker in crisissituaties - overduidelijk."Maar Vandenbroucke gaf ook toe dat het niet zo eenvoudig zal zijn dit te vertalen naar een concreet voorstel.Het zal een aantal mensen ongerust maken en nogal wat weerstand oproepen, stelt hij. "Maar elk op zich, elk op zijn of haar eigen terrein - in de eigen koker - blijven zitten, kan niet langer volgehouden worden. En al zeker niet als dat slecht is voor de patiënt."Hij belooft een voorstel om het statuut van 'bekwame helper' te regelen, voor te leggen aan de regering.Dat houdt natuurlijk een wijziging in van de Wet op de Uitoefening van de Gezondheidsberoepen.Tijdens zijn toespraak haalde Vandenbroucke overigens nog tal van andere thema's aan. Samen met de Gemeenschappen wil hij nog tijdens deze regeerperiode de fundamenten leggen voor een geïntegreerde zorgt, stelde hij, en ook het zorgpad diabetes 'vervolledigen'.