...

Volgens de federale minister van Voksgezondheid is er daarover al een principieel akkoord binnen de regering. Het geld zou er op zeer korte termijn komen. Globaal zou het gaan om een budget van 162 miljoen euro. De huisarts kan het geld besteden aan een extra administratieve kracht of aan software die taken vergemakkelijkt - zodat de arts zich beter kan toeleggen op de zorg.ActivatiecodesDaarnaast is er een regeling in de maak zodat, vanaf volgende week, ook school- en arbeidsartsen personen een activatiecode kunnen bezorgen, waarmee die een test op Sars-CoV-2 kunnen laten afnemen. Die mensen hoeven dan niet meer langs de huisarts te passeren voor een voorschrift. Een digitale tool is daarvoor in ontwikkeling en zal Karine Moykens vrijdag tijdens de persconferentie van het crisiscentrum voorstellen.QuarantaineattestLast but not least zullen personen die op de hoogte zijn gebracht dat ze een hoogrisicocontact hadden, of die terugkeren uit een rode zone, een quarantaineattest kunnen downloaden van een website. Ze moeten voor dit attest dus niet meer passeren langs hun huisarts.Met deze maatregelen zegt minister Vandenbrouck (sp.a) de druk op de huisartsen te willen verminderen.