...

Het zijn behoorlijk verregaande maatregelen die Vandenbroucke wil nemen om de gezondheidszorg betaalbaar en toegankelijk te houden. Want volgens hem zijn er momenteel 'minstens twintig Vlaamse ziekenhuizen' zonder geconventioneerde radioloog. En dus riskeert de patiënt supplementen te moeten betalen voor medische beeldvorming. De socialistische excellentie aanvaardt dat niet. Hij wil op korte termijn een wet uitwerken die elk ziekenhuis verplicht om minstens één geconventioneerde radioloog in huis te hebben. En omdat er in België nog steeds veel CT-scans gebeuren, wil hij de ziekenhuizen straks niet meer per stuk betalen. De vergoeding zou berekend worden op basis van een gemiddeld aantal scans dat in de lijn ligt met de grootte van het ziekenhuis. Vandenbroucke gaat ook de prijzen herberekenen.De ziekteverzekering kampt met een chronisch tekort aan centen. Door de terugbetaling van labotesten in privé- en ziekenhuislabo's af te romen komt er geld vrij, stelt Vandenbroucke. Dat geld kan gebruikt worden voor de honoraria van huisartsen en specialisten en voor een 'verantwoorde' ziekenhuisfinanciering.Onderzoek leert dat de helft van de mensen met recht op een verhoogde tegemoetkoming die niet krijgen. Omdat ze niet weten dat ze er recht op hebben, omdat de procedure te complex is of omdat ze het vergeten aan te vragen. Dat vermijden vergt fundamentele hervormingen of een actieplan van de mutualiteiten, stelt minister Vandenbroucke. Hij wil ook de maximumfactuur verbeteren en de regeling derde betaler uitbreiden tot kinesitherapeuten, logopedisten, tandartsen en artsen-specialisten.