...

Minister van Staat Frank Vandenbroucke wordt hoogleraar aan de K.U.Leuven. Hij breidt zijn academische opdracht aan de Leuvense universiteit uit van 20 naar 95%. Dat meldt de Campuskrant.Aan de K.U.Leuven zal de voorganger van minister Onkelinx sociale ontwikkelingen in de lidstaten van de Europese Unie onderzoeken. Het gaat bijvoorbeeld om participatie op de arbeidsmarkt, inkomensontwikkeling en -verdeling, scholing, actief ouder worden en sociale bescherming. Deze thema's sluiten aan bij zijn doctoraat over sociale rechtvaardigheid dat hij in 1999 aan de universiteit van Oxford behaalde. Vandenbroucke doceert aan de K.U.Leuven aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen en de Faculteit Sociale Wetenschappen. Zijn lessenpakket kan in de toekomst verder uitgebreid worden.Onderzoek naar de sociale ontwikkelingen in Europa en de rol van de EU is belangrijk, zegt Vandenbroucke: "De Europese integratie heeft al lang invloed op de sociale ontwikkelingen in de lidstaten. De EU zal niet uit de huidige impasse raken als ze niet in staat is een gemeenschappelijke richting uit te zetten voor de lidstaten, ook op sociaal vlak. Hoé dat precies moet gebeuren, is voor een deel onontgonnen terrein."Frank Vandenbroucke wordt ook de eerste houder van de Leerstoel Herman Deleeck aan het Centrum voor Sociaal Beleid van de Universiteit Antwerpen. Hij blijft er het vak Sociaal Economische Analyse doceren.Met zijn opdracht aan de K.U.Leuven en de Universiteit Antwerpen kan Frank Vandenbroucke de samenwerking tussen beide universiteiten rond beleidsrelevant Europees gericht onderzoek verder uitbouwen. Verder kan zijn netwerk ook de samenwerking met andere universiteiten en onderzoeksinstituten binnen en buiten Europa versterken.