...

Volgens de minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken zijn er de voorbije maanden intensieve contacten geweest met Binnenlandse zaken. Het resultaat is een stappenplan met een duidelijke timeline voor de aanwerving van nog nieuwe operatoren. Dat moet de inschakeling mogelijk maken van alle centrales - in alle provincies - in het 1733-systeem.Eind 2021 eiste het personeel van de 112-centrales dat het 1733-programma on hold werd gezet. Het personeel vroeg toen zelfs dat in de noodcentrales waar al 1733-oproepen werden afgehandeld, deze dienstverlening zou gestopt worden of tot een minimum beperkt.Er vonden toen in verschillende noodcentrales stakingsacties plaats om het nijpend tekort aan 112-operatoren aan te kaarten.Maar begin 2023 zouden er toch ook genoeg operatoren moeten beschikbaar zijn voor de 1733-oproepen.De Vooruit-minister stelde ook - eind september was dat - dat er verder geld zal komen voor de uitrol van de 1733 voor alle wachtposten in de loop van 2023 - ook voor de weekdiensten van wachtposten die er al zijn.