...

Vandaag dient de meerderheid in de Kamercommissie amendementen in op het wetsontwerp over de toegankelijkheid van de gezondheidszorg. Die hebben onder meer betrekking op de ereloonsupplementen en de derdebetalersregeling.Voor de supplementen voorzien de amendementen dat de omschrijving van de dagziekenhuisopname in de medicomut wordt overlegd en dat die commissie adviseert over elke bepaling die de ereloontoeslagen beoogt te regelen.De amendementen over de derdebetalersregeling voorzien dat de gangbare overlegprincipes worden gewaarborgd. Om de overlast voor de artsen te beperken, wordt rekening gehouden met de realiteit op het terrein. Via MyCareNet zal elke zorgverstrekker de verzekerbaarheid van zijn patiënt online kunnen nagaan en wordt de aanrekening vergemakkelijkt. De derdebetaler is niet van toepassing voor huisbezoeken.Constructieve ontmoetingGisteren raadpleegde minister Onkelinx de artsen en ziekenfondsen in een poging om uit de impasse te geraken. De Bvas blijft bij haar standpunt, terwijl het Kartel van een constructieve ontmoeting sprak en hoopt op een akkoord artsen-ziekenfondsen. "We zijn voorstander van een verhoging van de toegankelijkheid tot de gezondheidszorg", zei Anne Gillet. Zij ziet geen reden om een uitbreiding van de derdebetaler te weigeren.Het Kartel staat verder achter een beperking van de ereloonsupplementen. De supplementen leiden immers tot een vorm van privatisering van de geneeskunde, luidt het. Het Kartel vindt het ook belangrijk dat er 7,75 miljoen euro extra voorzien wordt voor de huisartsenwachtposten.'Bvas schiet in eigen voet'Ook de ziekenfondsen zijn vragende partij voor een akkoord. Paul Callewaert van het socialistisch Ziekenfonds waarschuwt dat de Bvas door het opblazen van het akkoord in eigen voet schiet en zichzelf buitenspel stelt. "De Bvas gijzelt vandaag een groot deel van het artsenkorps dat het goed meent met de gezondheidszorg en dat bekommerd is om patiënten die het financieel niet breed hebben." Het socialistisch ziekenfonds roept de Bvas daarom op om terug aan tafel te gaan zitten en constructief mee te werken aan een goede gezondheidszorg.