De terugbetaling van homeopathie staat al langer ter discussie in Frankrijk. Eind vorige maand argumenteerde de Haute Autorité de Santé (HAS), de Franse Hoge Gezondheidsraad, in een wetenschappelijk advies dat "homeopathische geneesmiddelen niet voldoende wetenschappelijk bewijs kunnen aantonen om de terugbetaling te rechtvaardigen".

Vandaag betaalt de Franse overheid nog 30 procent terug als de middelen zijn voorgeschreven door een arts. Agnes Buzyn, zelf arts, wil dat percentage volgend jaar halveren tot 15 procent en over twee jaar naar nul brengen.

De besparing voor de sociale zekerheid wordt geschat op 127 miljoen euro per jaar.

In ons land besliste de CM vorig jaar om vanaf 2019 geen homeopathische middelen meer terug te betalen. Het socialistische ziekenfonds, de Liberale Mutualiteiten en Partena behouden wel nog hun tussenkomst betreffende homeopathische geneesmiddelen.

De terugbetaling van homeopathie staat al langer ter discussie in Frankrijk. Eind vorige maand argumenteerde de Haute Autorité de Santé (HAS), de Franse Hoge Gezondheidsraad, in een wetenschappelijk advies dat "homeopathische geneesmiddelen niet voldoende wetenschappelijk bewijs kunnen aantonen om de terugbetaling te rechtvaardigen".Vandaag betaalt de Franse overheid nog 30 procent terug als de middelen zijn voorgeschreven door een arts. Agnes Buzyn, zelf arts, wil dat percentage volgend jaar halveren tot 15 procent en over twee jaar naar nul brengen.De besparing voor de sociale zekerheid wordt geschat op 127 miljoen euro per jaar. In ons land besliste de CM vorig jaar om vanaf 2019 geen homeopathische middelen meer terug te betalen. Het socialistische ziekenfonds, de Liberale Mutualiteiten en Partena behouden wel nog hun tussenkomst betreffende homeopathische geneesmiddelen.