...

Tot nog toe voorzag het wettelijk kader vanaf 2016 de mogelijkheid om die weigering elektronisch, via een beveiligde online toepassing, aan te geven. Maar die mogelijkheid wordt over goed anderhalf jaar een verplichting. Op termijn zal heel de procedure, van het toesturen van de documenten tot de mededeling van de beslissingen, online verlopen, hoogstwaarschijnlijk via de website van het Riziv.Deze aanpassing past in de logica van administratieve vereenvoudiging van de federale regering, die op deze manier meer dan 1,1 miljoen bladzijden papier wil besparen. Ook wordt op deze manier de wetgeving tussen de verschillende zorgsectoren gestroomlijnd.Goed om weten: artsen die willen deconventioneren en die dat niet online laten weten, zullen, net zoals nu al het geval is, beschouwd worden als geconventioneerd.