...

"Gedaan met de SIS-kaart, leve de eID", stelde minister van Onkelinx vandaag op een persconferentie. Bijna 15 jaar na haar invoering zal de SIS-kaart het veld ruimen voor de eID om de gegevens te kennen over het lidmaatschap bij een ziekenfonds en voor de terugbetaling van geneesmiddelen.De minister somde daarbij de voordelen op van de eID. Ze is sterk beveiligd, ze maakt het via de foto mogelijk de eigenaar met zekerheid te identificeren en is ruim verspreid onder de bevolking. De gegevens zullen via een hoog beveiligd datanetwerk tussen de ziekenfondsen en zorgverleners lopen. Met andere woorden: de gegevens worden niet op de kaart zelf opgeslagen.Enkel vooraf geïdentificeerde zorgverleners zullen toegang hebben tot de databanken. Dat geldt dus niet voor een ambtenaar van de gemeente, een politieagent of een arbeidsgeneesheer. Een ander pluspunt is dat de verzekerbaarheidsgegevens automatisch worden bijgewerkt. De patiënt moet niet langer naar het ziekenfonds om een update of wijziging van het statuut aan te vragen. Ook voor de zorgverlener, bijvoorbeeld de apotheker, betekent de overschakeling naar de eID tijdswinst.Voor mensen zonder eID zal met de ISI+kaart een nieuwe identificatiekaart het levenslicht zien.