...

Het budget voor huisartsenwachtposten wordt in 2020 opgetrokken met acht miljoen euro. Voor experimenten met een wachtpost in de week wordt in 2020 anderhalf miljoen euro opzij gezet - op jaarbasis zouden die drie miljoen mogen kosten.Voor de subsidies van bestaande wachtposten wordt vertrokken van de subsidie in 2019, met een verhoging met 2% van enkele belangrijke uitgavenposten. Nieuwe wachtposten kunnen van start gaan binnen het beschikbare budget. Functionele samenwerkingsverbandenTegen 1 juli 2021 moeten alle wachtposten een functioneel samenwerkingsverband zijn aangegaan (dat drie wachtposten zou moeten bevatten, nvdr.). De gewestelijke wachtpostcoördinatoren zullen de totstandkoming van die samenwerkingsverbanden begeleiden.Het Riziv trekt binnen het budget van de wachtposten een bedrag van 750.000 euro uit om de inspanningen te vergoeden die vanuit de kringen moeten komen om deze samenwerkingsverbanden tot stand te brengen. Organisatie van een wachtpost verplicht?Omdat het tegen halverwege 2021 toch niet mogelijk is dat het hele grondgebied van België bediend wordt door wachtposten, zal het ook voor een huisartsenkring mogelijk zijn om deel uit te maken van een functioneel samenwerkingsverband.Daarmee komt men tegemoet aan de eis van de BVAS dat het voor de huisartsenkring geen verplichting mag zijn om een wachtpost op te richten. Standpunt KartelVolgens Kartel-voorzitter Reinier Hueting is de BVAS wel erg laat tot het inzicht gekomen dat ze tegen de systematische inschakeling van wachtposten over het hele land zijn. "Dat staat eigenlijk al in het vorige akkoord." De houding van nog een beperkte groep van artsen bemoeilijkt het vlotter organiseren van de wachtdienst, vindt hij.Een voorbeeld is de 1733-triage. "Er is eindelijk overeenstemming over hoe het systeem moet werken. Wanneer dat er komt, zal bij een oproep voor de dispatching een bestandje gestuurd worden naar de server van een wachtpost. Je kunt daar niet werken met individuele artsen.""Als een huisartsenkring zelf geen wachtpost heeft, zal die een beroep moeten doen op de wachtpost van een naburige kring om de dispatching bij hun arts met wachtdienst te krijgen. We hebben laten opnemen in het akkoord dat de uitgaven die dat meebrengt niet uit het geld van de wachtposten mag komen."Standpunt BVASVoor Marc Moens is het een fundamentele kwestie dat de huisartsenkring autonoom beslist over de organisatie van de wachtdienst. BVAS verdedigt van bij de oprichting de beoefening van de geneeskunde als vrij beroep. "We blijven strijden tegen de trend die van artsen een soort van bediende maakt."Hij is persoonlijk bij de overheid gaan lobbyen dat de organisatie van de wachtdienst blijft uitgaan van de huisartsenkring - en met andere woorden dus ook de organisatie van wachtposten. Dat laatste wordt immers minder vanzelfsprekend. Huisartsenwachtposten zijn een federale bevoegdheid, huisartsenkringen zijn afhankelijk van de Gemeenschap."Jo De Cock stelt dat de huisartsenwachtdienst in het weekend tegenwoordig een federale materie is, en in de week een gemeenschapsbevoegdheid."