...

Aan het woord dokter Robert Rutsaert (ASGB/Kartel) in een reactie op uitlatingen van professor en urgentie-arts Jean-Bernard Gillet over 'De onderbenutting van de spoed' (AK nr. 2590).De Antwerpse dokter wijst erop dat het nieuwe financieringssysteem nog steeds voor slechts 40% geldt. "Het is er op onze vraag gekomen maar de switch verliep tergend traag. Het duurde zes jaar en botste op veel weerstand van de ziekenhuizen. Zij deden immers hun profijt met het oude systeem."Tot voor kort kreeg de spoed een basisfinanciering in functie van het aantal verantwoorde bedden plus een bijkomende financiering "in functie van de waarde per bezet bed van de supplementen voor dringende geneeskundige verstrekkingen voor gehospitaliseerde patiënten".De 'waarde' drukt men uit in punten. Aan de hand van de punten worden ziekenhuizen ingedeeld in decielen. In de eerste drie decielen vermenigvuldigt de overheid de basispunten met één. Dat loopt gradueel op tot een verdubbeling van het aantal punten in deciel tien.Tegen dit systeem trekt Robert Rutsaert al jaren ten strijde. "De aangehaalde supplementen voor dringende verzorging", zegt hij, "betreffen onder andere heelkundige ingrepen, intensieve zorg maar bijvoorbeeld ook radiografieën van de thorax. Sommige ziekenhuizen planden hun radiografieën echter in het midden van de nacht. Dat leidde tot de afschaffing van het urgentiesupplement hierop. In het decielensysteem kan één euro verschil in omzet een decielsprong meebrengen. De financiering stijgt daardoor 'onverklaarbaar exponentieel'. Dit is absurd, de hoofdactiviteit op de spoed gaat over ambulante patiënten en hangt niet af van het aantal bezette bedden."Rutsaert erkent dat er ook misbruiken mogelijk zijn met een financiering gebaseerd op reële activiteit. "Geplande opnames, zelfs dagopnames, zouden bijvoorbeeld via de spoed kunnen gebeuren. De urgentisten beslissen dan wel zelf of ze hierin meespelen. Controle door de Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle van het Riziv is mogelijk."Voor hem is de keuze snel gemaakt tussen een "volstrekt absurd systeem waarin misbruiken mogelijk zijn door anderen dan de urgentisten of een logisch systeem waarin misbruik eveneens kan maar door de spoedartsen".Hij is het uiteraard eens met professor Gillet dat op spoed best geen tijd verloren gaat. "Maar verwachten dat patiënten hun eigen diagnose stellen, kan natuurlijk ook niet. Het aantal overbodige spoedopnames dreigt nog toe te nemen. Hopelijk brengt 1733 ooit soelaas", dixit Rutsaert.Voor patiënten met een ernstige pathologie kan een hogere financiering voorzien worden. "Dat vereist echter een niet-manipuleerbare, controleerbare registratie die al bestaat voor kinderen, ouderen, personen die verblijven in ROB/RVT, transfer naar IZ, bepaalde psychiatrische aandoeningen, nachtelijke opnames en CVA. Aangezien de spoed nu al oververzadigd is, is het allicht niet het goede ogenblik om de spoedartsen met nog meer administratie op te zadelen", besluit dokter Rutsaert.