Begin januari beroerde de zaak van psycholoog, sekstherapeut en Bekende Vlaming Kaat Bollen de harten, geesten en andere attributen van goed menend Vlaanderen. De bal ging tien maanden eerder al aan het rollen, na de klacht van een collega-zielenpeut. Die had een fenomenale feminatheek samengesteld over de seksueel getinte optredens van de Hechtelse therapeut, op Instagram en tijdens een korsettenshow.

Van het tuchtcollege kreeg Bollen in eerste instantie een 'waarschuwing'. Ik plaats het woord tussen aanhalingstekens: het is een officiële sanctie, geen vrijblijvende vermaning. Bollen ging in beroep. Een maand geleden verwierp de Psychologencommissie, te vergelijken met de Nationale Raad van de Orde der artsen, dat beroep en legde er nog een schorsing bovenop. Van de weeromstuit verkondigde Kaat Bollen ten overstaan van elkeen die horen, lezen, schrijven of twitteren wilde, met veel bombarie dat ze haar titel van psycholoog dan liever inleverde.

Zoals te voorzien was, veroorzaakte de affaire een bescheiden mediastorm. God en klein Pierke betuigden hun solidariteit met het door bepruikte nijdassen zo onbillijk bejegende model van de bevrijde vrouw. Van schrijvers Dimitri Verbelen, Saskia De Coster en Heleen De Bruyne tot UGent-psycholoog Liesbet De Kock en zelfs Vlaams minister Bart Somers, die de dreigende schaduw van een kledingpolitie ontwaarde, vielen horden beleids- en opiniemakers over de huns inziens prehistorische interpretatie van het begrip 'waardigheid'. Senior writer en satiricus bij De Morgen Joël De Ceulaer katapulteerde op pagina 2 van de weekendkrant de problematiek naar een nog hogere dimensie. Dat sommige leden van de commissie actief zijn als psycho-analyticus, "...dat is zoiets als astrologen bij de Vereniging voor Sterrenkunde. Of handopleggers en gebedsgenezers bij de tuchtraad (sic, Jan MLB) van huisartsenvereniging Domus Medica."

Met truïsmen als het gelijkstellen van freudianen met kwakzalvers is het makkelijk scoren, maar dit terzijde. Net als u - dat mag ik tenminste hopen - en vermoedelijk ook zoals de leden van de Psychologencommissie, vind ik seks het mooiste geschenk van de natuur, en de ongedwongen omgang van mensen met hun lichamelijkheid de beste ontwikkeling sinds de afschaffing van de Spaanse Inquisitie. Dat wil niet zeggen dat ik hou van exhibitionisme, en al helemaal niet als daar een apert commercieel bouquet rond hangt.

Vreemd in deze zaak is immers dat de Psychologencommissie verwijst naar de regel dat betrokkene "zich te allen tijde bewust moet zijn van haar profilering en waardigheid, zowel in de professionele als in de privésfeer". Ik heb hun code erop nagevlooid en nergens een artikel gevonden dat zo'n uitspraak staaft. De artikelen over de waardigheid van de menselijke persoon hebben uitsluitend betrekking op de eigenheid van de cliënt! Wat mij wél relevant lijkt, ik laat de gebrekkige verwoording intact, is artikel 35: "De psycholoog vermijdt het oneigenlijk of winst beogend gebruik maken van zijn psychologische kennis." (1) De combinatie van spraakmakende mediaoptredens met een internethandeltje in seksspeeltjes kan moeilijk anders worden gezien.

In Het Nieuwsblad zegt Bollen dat de hele kwestie haar klanten zal kosten. Ik durf het te betwijfelen, there is no such thing as bad publicity. Wanneer ik weer eens slecht geslapen heb, sta ik op met een zere rug en de verdenking dat Bollen de heisa vooral met dat doel heeft opgezet. Bovendien heeft het opgeven van de titel van psycholoog niet de minste invloed op haar klinische praktijk. "Inschrijven (bij de Psychologen- commissie, Jan MLB) is wettelijk verplicht voor wie de titel van psycholoog wilt dragen, maar niet voor het uitoefenen van het beroep van klinisch psycholoog." (2) Maar zoals mijn immer nuchtere en scherpzinnige vrouw bij het herlezen van dit stukje opmerkt: dat gedoe met Kaat Bollen, was dat nu eigenlijk nieuws?

1. compsy.be/assets/images/uploads/deontologische_code_nl_2018.pdf

2. vvkp.be/dossiers/de-psychologencommissie

Begin januari beroerde de zaak van psycholoog, sekstherapeut en Bekende Vlaming Kaat Bollen de harten, geesten en andere attributen van goed menend Vlaanderen. De bal ging tien maanden eerder al aan het rollen, na de klacht van een collega-zielenpeut. Die had een fenomenale feminatheek samengesteld over de seksueel getinte optredens van de Hechtelse therapeut, op Instagram en tijdens een korsettenshow.Van het tuchtcollege kreeg Bollen in eerste instantie een 'waarschuwing'. Ik plaats het woord tussen aanhalingstekens: het is een officiële sanctie, geen vrijblijvende vermaning. Bollen ging in beroep. Een maand geleden verwierp de Psychologencommissie, te vergelijken met de Nationale Raad van de Orde der artsen, dat beroep en legde er nog een schorsing bovenop. Van de weeromstuit verkondigde Kaat Bollen ten overstaan van elkeen die horen, lezen, schrijven of twitteren wilde, met veel bombarie dat ze haar titel van psycholoog dan liever inleverde. Zoals te voorzien was, veroorzaakte de affaire een bescheiden mediastorm. God en klein Pierke betuigden hun solidariteit met het door bepruikte nijdassen zo onbillijk bejegende model van de bevrijde vrouw. Van schrijvers Dimitri Verbelen, Saskia De Coster en Heleen De Bruyne tot UGent-psycholoog Liesbet De Kock en zelfs Vlaams minister Bart Somers, die de dreigende schaduw van een kledingpolitie ontwaarde, vielen horden beleids- en opiniemakers over de huns inziens prehistorische interpretatie van het begrip 'waardigheid'. Senior writer en satiricus bij De Morgen Joël De Ceulaer katapulteerde op pagina 2 van de weekendkrant de problematiek naar een nog hogere dimensie. Dat sommige leden van de commissie actief zijn als psycho-analyticus, "...dat is zoiets als astrologen bij de Vereniging voor Sterrenkunde. Of handopleggers en gebedsgenezers bij de tuchtraad (sic, Jan MLB) van huisartsenvereniging Domus Medica." Met truïsmen als het gelijkstellen van freudianen met kwakzalvers is het makkelijk scoren, maar dit terzijde. Net als u - dat mag ik tenminste hopen - en vermoedelijk ook zoals de leden van de Psychologencommissie, vind ik seks het mooiste geschenk van de natuur, en de ongedwongen omgang van mensen met hun lichamelijkheid de beste ontwikkeling sinds de afschaffing van de Spaanse Inquisitie. Dat wil niet zeggen dat ik hou van exhibitionisme, en al helemaal niet als daar een apert commercieel bouquet rond hangt.Vreemd in deze zaak is immers dat de Psychologencommissie verwijst naar de regel dat betrokkene "zich te allen tijde bewust moet zijn van haar profilering en waardigheid, zowel in de professionele als in de privésfeer". Ik heb hun code erop nagevlooid en nergens een artikel gevonden dat zo'n uitspraak staaft. De artikelen over de waardigheid van de menselijke persoon hebben uitsluitend betrekking op de eigenheid van de cliënt! Wat mij wél relevant lijkt, ik laat de gebrekkige verwoording intact, is artikel 35: "De psycholoog vermijdt het oneigenlijk of winst beogend gebruik maken van zijn psychologische kennis." (1) De combinatie van spraakmakende mediaoptredens met een internethandeltje in seksspeeltjes kan moeilijk anders worden gezien. In Het Nieuwsblad zegt Bollen dat de hele kwestie haar klanten zal kosten. Ik durf het te betwijfelen, there is no such thing as bad publicity. Wanneer ik weer eens slecht geslapen heb, sta ik op met een zere rug en de verdenking dat Bollen de heisa vooral met dat doel heeft opgezet. Bovendien heeft het opgeven van de titel van psycholoog niet de minste invloed op haar klinische praktijk. "Inschrijven (bij de Psychologen- commissie, Jan MLB) is wettelijk verplicht voor wie de titel van psycholoog wilt dragen, maar niet voor het uitoefenen van het beroep van klinisch psycholoog." (2) Maar zoals mijn immer nuchtere en scherpzinnige vrouw bij het herlezen van dit stukje opmerkt: dat gedoe met Kaat Bollen, was dat nu eigenlijk nieuws?