...

Lieve Van Ermen heeft een klacht ingediend tegen de Gemeentelijke Holding "ter verantwoording voor de geleden verliezen naar aanleiding van het algemeen wanbeleid en de in 2009 aangeboden en beloofde superdividenden van 13%".Lieve Van Ermen, cardioloog en voormalig LDD-senator, heeft een klacht ingediend tegen de Gemeentelijke Holding. Tijdens de gemeenteraadszitting van Kalmthout (24/11) stelde ze voor om "conform artikel 193 van het gemeentedecreet in rechte te treden tegen de Gemeentelijke Holding nv ter verantwoording voor de geleden verliezen naar aanleiding van het algemeen wanbeleid en de in 2009 aangeboden en beloofde superdividenden van 13%".Omdat de gemeenteraad dat voorstel afsloeg, besloot Van Ermen zelf een klacht neer te leggen tegen de holding, die onlangs besloot om vrijwillig in vereffening te gaan. Van Ermen acht het immers onwaarschijnlijk dat de aandeelhouders hun verliezen zullen kunnen recupereren, aangezien het eigen vermogen van de Gemeentelijke Holding negatief is. De voormalige senator laat het daar echter niet bij en wil desnoods de bestuurders van de holding aansprakelijk stellen voor de verliezen, onder meer "op basis van het niet hanteren van een zorgvuldigheids- of voorzichtigheidsprincipe".