...

De overtuiging dat huisartsgeneeskunde instaat voor een kwalitatieve basiszorg blijft in Vlaanderen echter wel aanwezig. Door de hechte vertrouwensband die zo karakteristiek is voor de relatie tussen huisarts en patiënt blijft huisartsgeneeskunde bij ons nog altijd de norm als eerste aanspreekpunt voor wie medische zorg behoeft. Maar de nadelen van de 'één-euro-geneeskunde' zijn intussen ook duidelijk. Steeds meer stellen huisartsen immers tijdens wachtdiensten - in het bijzonder in de huisartsenwachtposten - vast dat sommigen de huisartsenwachtdienst zien als een comfortabel alternatief voor het raadplegen bij hun eigen huisarts: "dan moet ik niet gaan aanschuiven in de wachtzaal" klinkt het dan... Na het financieel herleiden tot fastfoodproduct (toen nog door een ziekenfondsbaas) komt een nieuwe degradatie van huisartsgeneeskunde met deze keer een vervoersmaatschappij in de hoofdrol! In een tweespan met een Brusselse zorgaanbieder BQM (Brussels Quality Medical) kondigt de MIVB immers het opstarten aan van een medisch centrum in de metro. De huisarts wordt nu helemaal buitenspel gezet om nu een fast-cure aan te bieden! Voorschriften, bloedafnames, snelle check-ups: dit alles voor de haastige passant! BQM belooft samenwerking met de huisarts... Maar wat kan die samenwerking betekenen? Zelfs voor een eenvoudige bloeddrukcontrole en bijhorende voorschriftvernieuwing wordt hier de schijn gewekt dat je dit even goed kan laten doen "tussen twee tramritten door". Welk beeld wordt hier van geneeskunde gegeven, wanneer de haastige moderne mens op het ritme van de tramsporen geen tijd hoeft te verliezen voor gezondheidszorg? Hoe kan de huisarts nog een vertrouwensrelatie opbouwen met een patiënt, wanneer ook de kleinere contacten - ter gelegenheid van een korte controle of een voorschriftvernieuwing - als tijdverlies worden voorgesteld? Het is niet verwonderlijk dat BQM - een Brussels netwerk van gezondheidsdiensten - hier met de MIVB mee stapt. De cijfers, die een beeld geven over hoe gezondheidszorg 'geconsumeerd' wordt in de verschillende gewesten zijn ook duidelijk: Brussel is nu al de regio waar de gezondheidszorg het duurst betaald wordt in ons land. We zijn gewaarschuwd. We weten dus nu al hoe dit verder zal evolueren...