...

Huisartsenvereniging Demer-vallei werd in 1988 opgericht. Er was toen nood aan een vereniging die namens de lokale huisartsen een volwaardige gesprekspartner kon zijn voor het Medisch Centrum Aarschot, vertellen dr. Geert Van Tongelen en dr. Patrick Verstrepen. "Het Medisch Centrum werd toen opgericht als een soort satelliet-polikliniek van het Heilig Hart-Ziekenhuis in Tienen. Het was de tijd van de artsenplethora: er waren zogezegd te veel artsen, en net op dat moment kregen we een polikliniek in onze achtertuin. Er leefde bij huisartsen dus wel wat bezorgdheid over mogelijk werkverlies. De polarisatie tussen eerste en tweede lijn was toen nog erg sterk, en we wilden onze bezorgdheden kunnen overbrengen." Gaandeweg verbeterde de relatie met het Medisch Centrum en evolueerde ze tot een collegiale samenwerking, zegt voorzitter Geert Van Tongelen. "Er zijn overlegmomenten en adviesvergaderingen; specialisten komen naar onze vergaderingen en wij nemen deel aan activiteiten bij het Medisch Centrum of in Tienen. Ik beschouw het als een zegen voor Aarschot dat hier een vijftigtal specialisten raadpleging doen, en dat we over diensten zoals radiologie en nucleaire geneeskunde kunnen beschikken." In de meer dan 30 jaar dat de vereniging bestaat, is de artsenplethora om- geslagen in een nijpend tekort aan huisartsen in de regio. "De artsen van de babyboomgeneratie zijn op pensioen aan het gaan", zegt Van Tongelen. "Gelukkig werkt een deel van hen nog wel door na hun 65ste, maar ook zij haken na een aantal jaren af. Bij jongere artsen zien we een shift van soloprak- tijken naar groepspraktijken en een streven naar een beter evenwicht tussen werk en gezin. Het gevolg is dat veel praktijken een patiëntenstop hanteren. Wanneer een huisarts stopt, moeten honderden patiënten op zoek naar een nieuwe huisarts, en dat wordt steeds moeilijker." Naast de Huisartsenvereniging Demervallei is in de regio ook vzw Hagewacht actief. "Toen er een officiële huisartsenkring moest komen om de wachtdiensten te organiseren, hebben we ervoor gekozen om daarvoor een aparte vzw op te richten", legt Van Tongelen uit. "Die houdt zich bezig met alle officiële opdrachten die te maken hebben met de wachtdiensten, het triagecentrum, het vaccinatiecentrum, de vertegenwoordiging in de eerstelijnszone, in Domus Medica, in de Vesaliuskoepel... Dat hebben we bewust gescheiden gehouden. Het actieterrein van beide verenigingen overlapt dus helemaal niet." Sinds de invoering van de accreditering organiseert de vereniging ook bijscholingen voor huisartsen in een tempo van ongeveer één per maand.Elk jaar organiseert Huisartsen-vereniging Demervallei ook een symposium. In de beginjaren was dat een familiedag waar ook partners en kinderen welkom waren, maar het evolueerde tot een zuiver wetenschappelijk gebeuren waarvoor de vereniging altijd een mooie locatie weet te vinden. Het symposium houdt ook de herinnering levendig aan dr. Paul Wolput, een huisarts uit de regio die in 1997 op 39-jarige leeftijd overleed. Op de lustrumeditie zal Geert Molenbergs een statistische en ethische evaluatie voorstellen van het verloop van de covidepidemie in de regio, en vergelijken met andere regio's. Mark Noppen, CEO van UZ Brussel, spreekt over zijn visie op de organisatie van de gezondheidszorg. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke zal de politieke actualiteit behandelen. Na het symposium kijkt de regio uit naar de volgende belangrijke datum op de agenda: op 1 juli gaat de nieuwe wachtpost van start. "Dat dossier heeft lang aangesleept," vertelt Van Tongelen. "De regio rond Aarschot en Diest valt tussen andere wachtposten in, en beide steden waren dus tot elkaar veroordeeld om een wachtpost op te zetten. Maar er was veel getouwtrek over waar die dan moest komen. Wij hebben heel hard gepleit voor Rillaar, dat geografisch tussen beide steden ligt en waar nu al de eerstelijnszone en het triagecentrum zitten. Uiteindelijk is dat voorstel goedgekeurd en ingediend bij het Riziv, en kunnen we echt van start gaan."