...

Amper twee meldingen kreeg het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid binnen in de eerste maand dat het decreet op 'risicovolle medische praktijken' van kracht is. Een zestal andere meldingen zijn in voorbereiding maar werden nog niet ingediend. Is dit decreet een doodgeboren kind?Het decreet van Vlaams minister voor Welzijn en Gezondheid Jo Vandeurzen (CD&V) komt erop neer dat artsen die risicovolle medische ingrepen uitvoeren buiten een erkend ziekenhuis, dat verplicht moeten melden. De minister viseerde in eerste instantie niet-erkende privlinieken voor esthetische chirurgie en oogheelkunde. Maar het decreet was zo vaag opgesteld, dat niemand precies begreep op welke praktijken het juist sloeg. AnesthesieEr kwam enige verduidelijking toen het kabinet preciseerde dat het zou gaan om "invasieve, chirurgische of medische procedures uitgevoerd onder algemene anesthesie, majeure conductie-anesthesie of diepe sedatie". Het Vlaams Artsensyndicaat deed die definitie als "niet realistisch" af omdat elke arts of tandarts zich eraan blootstelt.Felle tegenwind kwam er ook van de Raad van State die oordeelde dat Vandeurzen zich een federale bevoegdheid toe-eigende. De uitoefening van de gezondheidszorgberoepen ressorteert immers onder het bekende KB 78 en dat is federale materie. Maar Vandeurzen liet zich weinig gelegen aan het vernietigende oordeel van het hoogste administratieve rechtscollege. Zijn decreet trad in voege op 1 september 2012. Door technische problemen duurde het tot half oktober voor de online meldprocedure volledig gebruiksklaar was (*). Goed een maand later ontving het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid nog maar twee aangiftes, geeft woordvoerder Ria Vandenreyt desgevraagd toe. "Zes andere diensten hebben een melding opgestart, maar die zijn nog niet afgewerkt en ingediend." We vroegen vervolgens naar het type van ingrepen dat gemeld wordt. Dat blijk zeer wisselend te zijn: "Van endoscopieën onder sedatie tot de klassieke plastische ingrepen zoals liposucties, facelifts en borstcorrecties."Volgens de woordvoerder is het nog te vroeg om conclusies te trekken. Het decreet schrijft voor dat de aangifte moet gebeuren binnen de drie maanden nadat de risicovolle medische handeling voor het eerst werd gesteld. Ria Vandenreyt: "De verantwoordelijken konden met het melden beginnen vanaf 15 oktober. Ze kregen vanaf dan nog drie maanden de tijd om risicovolle praktijken te melden die tussen 1 september en 15 oktober plaatsvonden. Het is dus vandaag nog wat te vroeg om een correcte inschatting te maken."Bij het Agentschap heeft men overigens geen flauw idee over het totale aantal meldingen dat men mag verwachten. "Eén van de doelstellingen van het decreet is net om het aantal locaties, de aard van de ingrepen en de omstandigheden waarin ze gebeuren te inventariseren." Niet op de hoogteHet Vlaams Artsensyndicaat is niet onder de indruk. "Twee volledige meldingen, een maand ver, is niet meteen een denderend succes. Elektronische belastingaangiftes worden vlugger ingediend en daar heb je ook maar drie maanden de tijd voor." In de ogen van het syndicaat is dit decreet "een doodgeboren kind". De Vlaamse overheid heeft verzuimd om met de artsen over dit decreet te communiceren, luidt het. De meeste artsen of plastisch chirurgen die zich misschien aangesproken zouden moeten voelen, zijn niet eens op de hoogte van de meldplicht - is de teneur - laat staan dat ze een melding gaan doen.