...

Het congres wordt georganiseerd door het Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties (Universiteit Antwerpen) en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Professor Heidi Theeten (UA) licht het programma toe.Centraal dit jaar staat welke stappen allemaal doorlopen dienen te worden, en welke elementen in beschouwing genomen worden, vooraleer een vaccin gratis ter beschikking gesteld wordt. Daarvoor zullen we eerst kijken naar de situatie bij onze noorderburen. Kees Groeneveld van de Gezondheidsraad Nederland zal toelichten hoe vaccinatierichtlijnen tot stand komen in Nederland. Dr. Geert Top van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid bespreekt vervolgens hoe een vaccin terechtkomt in de Vlaamse Vaccinatiekorf. Op het einde van de sessie zal duidelijk zijn hoe een vaccin gratis kan worden aangeboden, maar ook hoe het komt dat sommige vaccins niet gratis zijn, doch eventueel wel terugbetaald worden.De ochtend wordt dan afgesloten met twee parallelle sessies waarbij het publiek diverse praktische vragen over vaccins kan stellen aan een expertenpanel. In de sessie die geleid wordt door prof. dr. Pierre Van Damme zal de focus op het kind liggen. Prof. Theeten zelf leidt de andere sessie, waarbij de focus op de volwassene ligt.In het tweede deel van de dag komen er drie verschillende onderwerpen aan bod. In de vaste rubriek 'Lokaal actief' gaat Kind en Gezin dieper in op hoe de hoge vaccinatiegraad bij jonge kinderen in Vlaanderen waargemaakt wordt. Annick Paeps van het Vlaams Agent schap Zorg en Gezondheid geeft vervolgens een voorbeschouwing van wat er op de agenda staat van de Europese Vaccinatieweek - editie 2020 (21-27 april 2020). Ten slotte zal er, samen met Sciensano, dieper ingegaan worden op waar we thans staan met vaccinatie tegen meningokokken ABCWY in Vlaanderen.De dag eindigt met een algemene sessie 'Vragen over vaccins' - waarbij een experten panel, onder leiding van prof. Theeten, diverse vragen van het publiek in verband met vaccinatie zal beantwoorden.