...

Dat liet de WGO weten in een brief aan de rector van de Universiteit Gent, professor Rik Vandewalle. Het schrijven is ondertekend door de Vlaming en regionaal directeur van de WGO dokter Hans Kluge. Weliswaar is professor Sara Willems hoofd van de vakgroep in Gent maar de WHO duidde professor em. Jan De Maeseneer aan als hoofd van het WHOCC.Een 'collaborating Centre' helpt de WHO om haar doelstellingen te bereiken. Zo wint de WHO bijvoorbeeld advies van de lokale experten in over allerlei wetenschappelijke en technische materie. Verder kan het Collaborating Centre belast worden met het verzamelen van data. Op basis daarvan kunnen dan rapporten worden opgesteld. Andere mogelijke opdrachten van een WHOCC is het ontwerpen van richtlijnen of het organiseren van meetings. Enkel onderzoekseenheden waarmee de WHO al jarenlang een solide, betrouwbare relatie heeft komen in aanmerking als Collaborating Centre. Mits inachtname van bepaalde voorwaarden mag de Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg van de Universiteit Gent nu de naam en het logo van de WHO gebruiken. De overeenkomst met de Wereldgezondheidsorganisatie startte op 2 april 2020 en eindigt automatisch op 2 april 2024. Verlenging is mogelijk.