...

Vorige week zette de Vlaamse gezondheidsconferentie het vaccinatiebeleid voor de komende jaren op het spoor. Het actieplan omvat onder meer de veralgemening van het gebruik van Vaccinnet en het duidelijk aanwijzen van hoofdverantwoordelijken.De Gezondheidsconferentie Vaccinaties werd meer dan een jaar voorbereid. Vier werkgroepen bogen zich over het toekomstige beleid. Vorige week zaterdag werden dan tijdens de conferentie zelf de conclusies geconsolideerd. Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, maakte zelf de synthese.Een nieuwe doelstelling voor 2020 werd geformuleerd, en de subdoelstellingen werden aangegeven (zie kaderstuk). Het 'actieplan' dat het behalen van de doelstellingen mogelijk moet maken, omvat een aantal opvallende maatregelen (zie www.gezondheidsconferentie-vaccinaties.be).VaccinnetZo moet een maximaal gebruik van Vaccinnet de toepassing van het vaccinatieprogramma ondersteunen. In 2014 moet driekwart van de vaccinatoren Vaccinnet gebruiken; en in 2015 moet het gebruik algemeen zijn (100%). In de conclusies van de werkgroep heet het dat men moet evolueren naar "een verplichting om te registreren in Vaccinnet om vaccins te kunnen bestellen van het basisschema".Er komt een overgangsfase van twee jaar, en ondertussen moet Vaccinnet aantrekkelijker gemaakt worden. Registratie moet bijvoorbeeld kunnen gebeuren vanuit het emd-pakket van de huisarts. Vaccinnet zal worden gekoppeld aan eerstelijnskluis Vitalink zodat alle betrokken zorgverleners de vaccinatiegegevens kunnen consulteren. Vanaf 2017 zou de patiënt op die manier ook zijn eigen gegevens kunnen bekijken.'Verantwoordelijke vaccinator'De Vaccinatiekoepel wordt het officiële adviesorgaan van de Vlaamse overheid. Officiële opdrachten zijn een vaccinatiestrategie opstellen voor de hele levensloop van het individu (in 2013). De Vaccinatiekoepel moet de monopolies op de vaccinmarkt onderzoeken met het oog op gunstiger prijzen en een verzekerde continuïteit van de leveringen. Het adviesorgaan zal ook nagaan hoe men de distributieprijzen kan verminderen.De Vaccinatiekoepel moet tegen 2014 tevens een voorstel formuleren om voor elke doelgroep en elk vaccinatiemoment de 'verantwoordelijke vaccinator' vast te stellen: dat is Kind en Gezin, de schoolarts of de huisarts. De andere 'vaccinatoren' blijven wel mee verantwoordelijk voor een correcte follow-up.Correcte informatieDe communicatie wordt een structureel onderdeel van het Vlaamse vaccinatiebeleid. Er komt een algemene website over vaccinaties in Vlaanderen voor het grote publiek, waar ook bericht zal worden over de 'outbreaks'. De artsen en andere professionelen krijgen een eigen informatiekanaal, met een toegewijde website.Voor de wetenschappelijke follow-up van het programma zal niet alleen gesteund worden op het onderzoek van de vaccinatiegraad. Daarnaast zullen bijvoorbeeld serologische steekproeven de immuniteit in de bevolking meten.Artsen moeten zich ook laten vaccineren- Tegen 2015 moet de vaccinatiegraad voor mazelen op beide vaccinatiemomenten 95% bedragen (doelstelling voor hele Europese regio). Voor andere aandoeningen moeten de vaccinaties bij kinderen in 80% van de gevallen tijdig toegediend zijn. In 2020 moet bij kinderen en jongeren op alle vaccinatiemomenten de groepsimmuniteit behaald worden.- In 2014 moet er een vaccinatiekalender en -strategie opgesteld zijn voor volwassenen. Speciale aandacht gaat naar de kinkhoestvaccinatie (bij aanstaande ouders en gezinsleden van baby's) en naar de vaccinatie tegen de seizoensgriep bij risicopatiënten jonger dan 50 jaar en zwangere vrouwen.- Bij 65-plussers moet in 2020 de vaccinatiegraad van 75% behaald zijn. Er komt een advies over de pneumokokkenvaccinatie.- In 2015 moeten er uniforme Vlaamse richtlijnen zijn voor reizigersvaccinatie. In 2016 moeten alle actoren daarmee bekend zijn, zeker ook de huisartsen. Er komt een charter voor de reisagentschappen.- In 2020 moet 80% van het gezondheidspersoneel ingeënt zijn tegen de seizoensgriep. Van het personeel dat met baby's werkt moet 80% gevaccineerd zijn voor kinkhoest.