...

De Hoge Gezondheidsraad herhaalt de bevindingen van het EMA-rapport. De vaccinatie stopzetten zou nadelige gevolgen hebben - eventuele risico's van het vaccin wegen daar niet tegen op. Men ziet geen verband tussen het toedienen van het AstraZeneca-vaccin en een verhoogd algemeen risisco van tromboembolie. Wel ziet men na toediening van het vaccin in een grote populatie meer gevallen van trombose met tegelijk een tekort aan bloedplaatjes, en klinische beelden zoals CVST (cerebral venous sinus thrombosis), maar deze blijven uiterst zeldzaam.WaakzaamheidDat ernstige bijwerkingen - hoe zeldzaam ook - toch mogelijk zijn, betekent vooral dat men waakzaam moet blijven. Dat is overigens het geval met om het even welk vaccin tegen covid. De HGR vraagt iedereen om bedacht te zijn op volgende symptomen tussen dag 4 en 14 na toediening van het vaccin (niet alleen dat van AstraZeneca):Mensen die deze symptomen gewaarworden moeten onverwijld contact zoeken met hun arts.Het is belangrijk om alle eventuele bijwerkingen na vaccinatie te blijven melden.MedicatieDe HGR ontraadt het toedienen van anticoagulantia of plaatjesremmers speciaal met het oog op vaccinatie - als profylaxe tegen de bijwerking.Aan de andere kant moeten mensen die al een behandeling krijgen met deze geneesmiddelen, die behandeling zeker ook niet stopzetten met het oog op de vaccinatie.Het hoofd van het Federale Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, Xavier Decuyper, onderstreepte zaterdag tegenover de pers dat de voorbije week heeft bewezen dat de Europese geneesmiddelenbewaking goed werkt. Hij prees de internationale samenwerking.