...

Viroloog Marc Van Ranst verwacht een normale griepgolf in 2013. Dat de griep in de VS zo ernstig toeslaat, komt doordat ze te weinig hebben geïnvesteerd in de huisarts, zegt hij. Het opting-in systeem vervangen door een opting out, is de enige mogelijkheid om de vaccinatiegraad van zorgverleners in instellingen omhoog te krijgen.Uit de VS komen berichten overwaaien dat de griep er bijzonder ernstig toeslaat. Dat wordt toegeschreven aan het overwicht van de H3N2 influenza A-variant, die ernstiger epidemieën veroorzaakt. Maar volgens Prof. Van Ranst is men in de Verenigde Staten gewoon niet goed voorbereid op de epidemie. "In de VS loopt iedereen met griep onmiddellijk naar de spoed. De gezondheidszorgvoorzieningen worden er dadelijk overspoeld."Hier zal dat nooit zo een vaart lopen. En dat is te danken aan de huisarts. "We hebben een beter sociaal vangnet, en vooral een betere eerste lijn. Die behandelt de meeste grieppatiënten." Pas voor ernstige gevallen worden bij ons ook de tweede en derde lijn ingeschakeld. Het H3N2 influenza A-virus is dit seizoen ook in België actief, in combinatie met H1N1 influenza A en influenza B. We zien hier volgens Van Ranst dezelfde mix als in de VS. De kerstvakantie viel dit jaar zeer goed, omdat ze de opmars van de griep heeft gestuit. "De griep was zich net aan het verspreiden in de scholen, toen de vakantie er aankwam. Nogal wat kinderen zijn ondertussen in contact geweest met het virus, en de epidemie zal in de scholen haar momentum niet meer terugvinden."Opting-outEen belangrijk verbeterpunt in de aanpak van de griep blijft de vaccinatie van de zorgverleners zelf. "Met sensibilisatiecampagnes alleen zal je die niet verbeteren", stelt Van Ranst. "Bij Vlaamse huisartsen ligt de vaccinatiegraad rond de 77%, wat goed is. In Franstalig België ligt dat percentage wat lager. Bij zorgverstrekkers in ziekenhuizen en andere instellingen blijft de vaccinatiegraad veel te laag."Prof. Van Ranst stelt dat je het vaccinatiebeleid in die instellingen moet 'omkeren'. Nu ligt ergens een lijst, en wie zich wil laten vaccineren kan zich daarop inschrijven. De meesten vergeten dat. Nog wat meer affiches of meer mededelingen rondsturen, zal dat volgens de Leuvense viroloog niet echt veranderen. "Je kunt beter iedereen op de lijst zetten, en wie zich niet wil laten vaccineren, moet dan zeggen waarom."In sommige landen is vaccinatie verplicht voor zorgverleners. Wie zich niet laat vaccineren, wordt uit de dienst geweerd. Zo ver wil Prof. Van Ranst zeker niet gaan. Maar hij adviseert de instellingen wel om hun beleid te herbekijken.