...

Prof. Yvon Englert is verantwoordelijk voor de communicatie binnen de taskforce over covidvaccinatie. In een interview met Artsenkrant legt hij uit hoe hij met de artsen wil samenwerken om de vaccinatie bij de bevolking te promoten. Krijgen de artsen vanuit de taskforce nu snel informatie waarmee ze de dialoog over covidvaccinatie met hun patiënten kunnen onderbouwen?We zijn ervan overtuigd dat de huisartsen terdege informeren over de vaccinatie een sleutelelement is voor het welslagen van deze campagne. Dat is evident. De vraag is hoe we dat gaan aanpakken. We zetten daartoe in op verscheidene kanalen, zoals een wekelijkse bijeenkomst met experts. Die staat open voor artsen en de pers, samen of apart, dat moeten we nog bekijken. Daarnaast zullen we een aantal partners mobiliseren die in dialoog kunnen treden met de eerstelijnsartsen. Ik denk aan de huisartsenkringen, Domus Medica, de artsensyndicaten,... Die koepels schakelen we in in het belang van de volksgezondheid. We moeten hen daartoe de middelen verschaffen. Zo gaan we snel FAQ's ter beschikking stellen voor zorgverstrekkers en patiënten, en documentatie over de verschillende soorten vaccins. Die informatie werken we dan constant bij met nieuwe gegevens. Wat met patiënten die twijfels hebben over de vaccinatie?We moeten die houding zeker respecteren. Misprijzen voor dat standpunt is uit den boze en je mag die mensen ook niet als dommeriken bestempelen. Praten is de boodschap. Ik denk dat alle artsen - voor zover we beschikken over farmaceutische producten van de vereiste kwaliteit - overtuigd zijn dat vaccinatie de enige uitweg uit deze epidemie is. We zijn hier niet in China waar de overheid de burgers twee tot drie maanden thuis kan opsluiten en een verplichte test kan opleggen. Zo'n strategie strookt niet met onze waarden.Er zitten voor ons land momenteel vijf vaccins in de pipeline. Daar komen er de komende maanden nog bij. Een belangrijk punt moet nog uitgeklaard worden: hun impact op de besmettelijkheid. Uit enkele publicaties en voorlopige gegevens uit klinische studies weten we al dat sommige vaccins een uitzonderlijke bescherming bieden voor ouderen, een risicogroep bij uitstek voor het virus. Zelfs als het vaccin geen enkel effect heeft op de besmettelijkheid, is het nut ervan voor deze bevolkingsgroep ontegensprekelijk. Het is dus van essentieel belang om met artsen te praten over hun twijfels en die van hun patiënten. Huisartsen krijgen nu al vragen over de covidvaccinatie, maar we weten nog niet wanneer de vaccins precies beschikbaar zullen zijn. De levering hangt immers af van de beslissing van het EMA. Dreigen patiënten intussen niet af te haken?De vragen van patiënten stromen inderdaad toe. We hebben al een aantal initiatieven genomen om daaraan tegemoet te komen en de huisartsen zoveel mogelijk informatie te verstrekken. Tot nog toe waren de coronarichtlijnen streng maar vrij eenvoudig: respecteer de avondklok, hou afstand, draag een mondneusmasker,... Voor wat de vaccinatie betreft, gooien we het over een compleet andere boeg: hier treden we in dialoog. Door te beslissen dat de vaccinatie vrijwillig en gratis zal zijn, heeft de overheid de essentiële vragen al beantwoord voor het debat op gang kwam. Wat nu van belang is, is de mensen te overtuigen, met erkenning en respect voor wie twijfelt, en met de nodige appreciatie voor wie zich wel laat vaccineren. Want dat is een bewijs van vertrouwen in de medische wetenschap en getuigt van burgerzin ten overstaan van de anderen. Door zichzelf te beschermen aan de hand van een vaccinatie maak je plaats in het ziekenhuis voor covidpatiënten en voor alle anderen die al negen maanden niet meer in het ziekenhuis terechtkunnen wegens de enorme druk die de crisis op ons zorgsysteem legt.Zorgverstrekkers kunnen wat dat betreft positieve influencers zijn. Is het nuttig om ook bekende personen in te zetten om de bevolking te overtuigen? In het Verenigd Koninkrijk kreeg de vaccinatie van de Queen bijvoorbeeld veel media-aandacht.Ik ben niet meteen fan van zulke acties. Maar het speelt zeker wel een rol. Voor de patiënten is de mening van de huisarts evenwel belangrijker dan wat de Britse koningin ervan denkt. Het zou problematischer geweest zijn mocht ze verklaard hebben dat ze zich niet wilde laten inenten. De artsen die zich zullen laten vaccineren, geven het goede voorbeeld voor hun patiënten.