...

Zoals gewoonlijk hebben de onderzoekers uiteraard ook de ouders van peuters en adolescenten bevraagd. Het eerste onderzoek dateert van 1999, de volgende van 2005, 2008 en 2012. Nu is 2016 aan de beurt. "Met vier meetmomenten kunnen we stilaan trends detecteren", zegt professor Heidi Theeten, organisatrice van het symposium. Omslag voorkomenNaast het feit dat nu ook zwangere vrouwen aan het protocol werden toegevoegd, is een andere nieuwigheid dat de deelnemers vragen beantwoord hebben rond hun kennis van vaccinaties en hun attitude tegenover het gebruik ervan. Heidi Theeten: "Mensen kunnen zichzelf of hun kinderen laten vaccineren, maar toch een aantal bedenkingen in het achterhoofd hebben. De kans bestaat dat een aantal van die mensen achteraf vaccins gaan weigeren. Mogelijk kunnen we een dergelijke omslag voorkómen door informatie en sensibilisering. Met onze huidige studie hebben we een basismeting van opvattingen en twijfels rond vaccinatie. Aan de hand daarvan kunnen we in de toekomst de eventuele campagnes beter richten en het effect ervan beoordelen."AttitudeIn de voormiddagsessie van het Valentijn Vaccinatiesymposium zullen medewerkers aan de vaccinatiestudie de resultaten voor de drie leeftijdsgroepen toelichten. Na de lunch wordt het aspect 'attitude tegenover vaccinatie' besproken door Emilie Karafillakis van de London School of Hygiene and Tropical Medicine. Ze steunt daarvoor op gegevens uit een aantal Europese landen. Met haar bijdrage kadert ze de bevindingen die hier in Vlaanderen zijn opgenomen. Hierna volgt een wervend praatje vanuit de Rotary Club over hoe westerlingen kunnen bijdragen aan de wereldwijde uitroeiing van polio.VluchtelingenHet programma van het symposium wordt verder gestoffeerd met een aantal vertrouwde rubrieken. Dat zijn bijvoorbeeld de Q&A-sessies, waarbij een panel van experten uitgebreid ingaat op vooraf ingezonden vragen. Prof. Theeten voorspelt dat er hier een vervolg wordt gebreid aan het hoofdstuk over de vaccinatie van vluchtelingen, dat ook vorig jaar al aan bod kwam. Maar intussen is de implementatie verder uitgewerkt. Vermelden we ten slotte de presentatie van de vaccinatieweek 2017 door dr. Geert Top van het Agentschap Zorg en Gezondheid, dat het symposium nu voor de derde keer ondersteunt.Datum van afspraak is vrijdag 10 februari. Het symposium is een organisatie van het Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties van de UA. Locattie: Aula Frenand Nedee, Campus Drie Eiken, Wilrijk. Inschrijven kan hier.