...

De IMC Volksgezondheid besloot pas om drie groepen uit te nodigen voor een extra prik: de herfstbooster. In eerste instantie mensen met een verminderde immuniteit, bewoners van woonzorgcentra, en 65-plussers in het algemeen.Voor een groot deel van deze mensen gaat het intussen al om een vijfde prik - maar in het algemeen is de herfstbooster de vierde prik.In een tweede instantie krijgen alle personen actief in de zorgsector een nieuwe booster: ziekenhuizen, eerste lijn, personeel van woonzorgcentra, enzovoort.De IMC maakte nog een onderscheid tussen de 50-plussers en de rest van de volwassen bevolking - tussen 18 en 50 jaar oud, dus. De eerste groep wordt actief uitgenodigd, de tweede groep krijgt de mogelijkheid een booster te vragen. In Vlaanderen gaat men dat onderscheid niet maken: ieder ouder dan 18 jaar krijgt een uitnodiging.In totaal gaat het in Vlaanderen om 4,5 miljoen personen en de vaccinatiecentra gaan vanaf maandag 12 september weer voluit: ze schakelen meteen naar de tweede fase waarbij tot 800.000 mensen per week hun vaccin kunnen krijgen."De vaccinatiecentra met de vele medewerkers en vrijwilligers hebben van onze Vlaamse vaccinatiecampagne een succes gemaakt", zegt Vlaams minister van Welzijn, Hilde Crevits. "Voor de herfstcampagne zullen we opnieuw op hun professionaliteit en vriendelijkheid een beroep doen. Vaccinatie blijft belangrijk als bescherming tegen het coronavirus."Eind oktober volgt er een evaluatie. De Vlaamse overheid zal dan bekijken of het dan al mogelijk is terug te schakelen naar fase 1, waarbij de vaccinatiecentra nog 400.000 prikken per week kunnen toedienen.Er komt ook een nieuwe publiciteitscampagne voor de herfstbooster. In maart zette de regering al 86 miljoen euro opzij voor een eventuele vaccinatiecampagne in het najaar. Maar de Vlaamse regering besloot nu dat bedrag nog op te trekken tot 100 miljoen euro.Vaccinatie door huisartsen en apothekersOp dinsdag 12 juli verklaarde de federaal minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, dat huisartsen, apothekers en thuisverpleegkundige de vaccinatie tegen covid ook zelf kunnen uitvoeren. Op woensdag 13 juli kwamen de verschillende regeringen in ons land tot een afspraak over een voorlopige kostenverdeling. Het federale niveau betaalt de aankoop van de vaccins, de gemeenschappen betalen de kosten van de vaccinatiecampagne.Maar een uitzondering is de vaccinatie door huisartsen, apothekers en verpleegkundigen, verklaart Vandenbroucke. Die prestaties worden ook door de federale overheid vergoed. De bedoeling is dat terugbetaling mogelijk is vanaf 18 juli.