Bijna overal ter wereld zijn de vaccinatiecampagnes voor covid-19 begonnen. Eindelijk is er hoop op een normaal sociaal leven met nieuwe ontmoetingen, feesten en warme knuffels. Toch blijven er nog veel open vragen die het succes van een massale vaccinatiecampagne zouden kunnen remmen.

1. Vragen over betrouwbaarheid

Vandaag de dag wensen steeds meer mensen zich te laten vaccineren en complottheorieën verliezen dagelijks gedeeltelijk aan kracht.

Desalniettemin blijft een groot aantal burgers twijfelen, zeker nadat Noorwegen een 13-tal mogelijke overlijdens na toedienen van het Pfizer-vaccin onder kwetsbare patiënten, bekend maakte.

Het lijkt ons dan ook belangrijk dat iedere burger zijn vragen kan blijven stellen via een centraal contactpunt, maar ook dat de antwoorden met huisartsen en apothekers en/of andere zorgprofessionals worden gecoördineerd. Zodat deze duidelijk verstaanbaar en toegankelijk zijn.

Dezelfde taal, dezelfde indicaties, dezelfde informatie en uitleg kunnen een nationale vaccinatiecampagne enkel versterken.

Dezelfde taal, dezelfde indicaties, dezelfde informatie en uitleg kunnen een nationale vaccinatiecampagne enkel versterken

2. Vragen over logistiek en organisatie

Met de aankondiging van nieuwe vaccins en de versnelling van de campagnes, zullen ongetwijfeld logistieke problemen optreden. Zolang de leveringen gering blijven en de vaccinaties specifieke en gelokaliseerde groepen betreffen, lijkt alles makkelijk haalbaar.

Maar voor de volgende fases wordt het een heel ander verhaal. De categorie 65-plussers en "risicopatiënten" vertegenwoordigt een groot gedeelte van de bevolking.

Ook al worden er vaccinatiecentra voorzien, er blijven veel onbeantwoorde vragen: wie wordt waar en tegen welke voorwaarden als eerste gevaccineerd? Met welke middelen? Wat gebeurt er met de niet-toegediende dosissen op het einde van de dag? En wat gebeurt er met burgers die zich niet kunnen verplaatsen?

Nieuwe tekortkomingen in logistieke organisatie zullen niet vergeven worden na eerdere fouten

Nieuwe tekortkomingen in logistieke organisatie zullen niet vergeven worden na de eerdere fouten bij het bestellen van maskers en materiaal, de gebrekkige testing en moeilijk verlopende quarantainecontroles...

Flexibiliteit en aanpassingsvermogen wat organisatie betreft, bv. door beroep te doen op het terrein, was tot nu toe niet bepaald het sterkste punt van het covid-beleid.

3. Ongeduld van de bevolking

Ongeduld van de bevolking is een derde niet te onderschatten hindernis voor een succesvolle vaccinatiecampagne, zeker in het kader van de debatten rondom een (EU-)vaccinatiepaspoort.

Mensen hopen met de vaccinatie van de meeste COVID-19-beperkingen af te zijn.

Ook al waarschuwen experten over het feit dat het nog een hele tijd zal duren vooraleer een terugkeer tot een normaal sociaal leven mogelijk is, het is menselijk dat wie net gevaccineerd is, zich beschermd voelt en de teugels wat loslaat.

Het is menselijk dat wie net gevaccineerd is, zich beschermd voelt en de teugels wat loslaat

Het zal dan ook steeds moeilijker worden om de bevolking te overtuigen de COVID-maatregelen vol te houden tot de epidemie effectief is ingedijkt.

Feit is dat het vaccin eerder een symbool van vrijheid is geworden dan een symbool van de overwinning van honderden wetenschappers.

4. Na de epidemie, vragen tot toelichting

Hoe is het mogelijk dat het beleid het zo moeilijk heeft gehad om de COVID-crisis te managen? Onvoldoende maskers en materiaal, gebrekkige communicatie, technocratische beslissingen, mogelijks onvoldoende spuiten om de vaccins toe te dienen, ...

Kritiek ontbreekt niet en hoe dichter de eindmeet, hoe groter de vraag naar verantwoording. Bovendien wordt de regering juist nu geconfronteerd met de aanvang van de sociale en economische crisis.

Uitstel van uitvoerende maatregelen en financiële hulpmiddelen zal niet eeuwig mogelijk zijn en bijna iedereen is er zich van bewust dat faillissementen, werkeloosheid en armoede gedurende de volgende maanden onvermijdelijk zullen toenemen. En dit nog zonder die andere, dubbele gezondheidscrisis te vermelden gelinkt aan het uitstellen van zorg en de toestand van de algemene geestelijke gezondheid.

Hoe dan ook, de start van het vaccinatieproces creëert wereldwijd de hoop dat de pandemie uiteindelijk zal eindigen en deze doelstelling blijft de eerste mijlpaal. Maar over de toekomst moet nu worden nagedacht.

Bijna overal ter wereld zijn de vaccinatiecampagnes voor covid-19 begonnen. Eindelijk is er hoop op een normaal sociaal leven met nieuwe ontmoetingen, feesten en warme knuffels. Toch blijven er nog veel open vragen die het succes van een massale vaccinatiecampagne zouden kunnen remmen.1. Vragen over betrouwbaarheidVandaag de dag wensen steeds meer mensen zich te laten vaccineren en complottheorieën verliezen dagelijks gedeeltelijk aan kracht. Desalniettemin blijft een groot aantal burgers twijfelen, zeker nadat Noorwegen een 13-tal mogelijke overlijdens na toedienen van het Pfizer-vaccin onder kwetsbare patiënten, bekend maakte.Het lijkt ons dan ook belangrijk dat iedere burger zijn vragen kan blijven stellen via een centraal contactpunt, maar ook dat de antwoorden met huisartsen en apothekers en/of andere zorgprofessionals worden gecoördineerd. Zodat deze duidelijk verstaanbaar en toegankelijk zijn. Dezelfde taal, dezelfde indicaties, dezelfde informatie en uitleg kunnen een nationale vaccinatiecampagne enkel versterken. 2. Vragen over logistiek en organisatieMet de aankondiging van nieuwe vaccins en de versnelling van de campagnes, zullen ongetwijfeld logistieke problemen optreden. Zolang de leveringen gering blijven en de vaccinaties specifieke en gelokaliseerde groepen betreffen, lijkt alles makkelijk haalbaar. Maar voor de volgende fases wordt het een heel ander verhaal. De categorie 65-plussers en "risicopatiënten" vertegenwoordigt een groot gedeelte van de bevolking. Ook al worden er vaccinatiecentra voorzien, er blijven veel onbeantwoorde vragen: wie wordt waar en tegen welke voorwaarden als eerste gevaccineerd? Met welke middelen? Wat gebeurt er met de niet-toegediende dosissen op het einde van de dag? En wat gebeurt er met burgers die zich niet kunnen verplaatsen? Nieuwe tekortkomingen in logistieke organisatie zullen niet vergeven worden na de eerdere fouten bij het bestellen van maskers en materiaal, de gebrekkige testing en moeilijk verlopende quarantainecontroles... Flexibiliteit en aanpassingsvermogen wat organisatie betreft, bv. door beroep te doen op het terrein, was tot nu toe niet bepaald het sterkste punt van het covid-beleid. 3. Ongeduld van de bevolking Ongeduld van de bevolking is een derde niet te onderschatten hindernis voor een succesvolle vaccinatiecampagne, zeker in het kader van de debatten rondom een (EU-)vaccinatiepaspoort. Mensen hopen met de vaccinatie van de meeste COVID-19-beperkingen af te zijn. Ook al waarschuwen experten over het feit dat het nog een hele tijd zal duren vooraleer een terugkeer tot een normaal sociaal leven mogelijk is, het is menselijk dat wie net gevaccineerd is, zich beschermd voelt en de teugels wat loslaat. Het zal dan ook steeds moeilijker worden om de bevolking te overtuigen de COVID-maatregelen vol te houden tot de epidemie effectief is ingedijkt. Feit is dat het vaccin eerder een symbool van vrijheid is geworden dan een symbool van de overwinning van honderden wetenschappers. 4. Na de epidemie, vragen tot toelichtingHoe is het mogelijk dat het beleid het zo moeilijk heeft gehad om de COVID-crisis te managen? Onvoldoende maskers en materiaal, gebrekkige communicatie, technocratische beslissingen, mogelijks onvoldoende spuiten om de vaccins toe te dienen, ... Kritiek ontbreekt niet en hoe dichter de eindmeet, hoe groter de vraag naar verantwoording. Bovendien wordt de regering juist nu geconfronteerd met de aanvang van de sociale en economische crisis.Uitstel van uitvoerende maatregelen en financiële hulpmiddelen zal niet eeuwig mogelijk zijn en bijna iedereen is er zich van bewust dat faillissementen, werkeloosheid en armoede gedurende de volgende maanden onvermijdelijk zullen toenemen. En dit nog zonder die andere, dubbele gezondheidscrisis te vermelden gelinkt aan het uitstellen van zorg en de toestand van de algemene geestelijke gezondheid. Hoe dan ook, de start van het vaccinatieproces creëert wereldwijd de hoop dat de pandemie uiteindelijk zal eindigen en deze doelstelling blijft de eerste mijlpaal. Maar over de toekomst moet nu worden nagedacht.