...

De voorbije weken leek de campagne te slabakken. Belangrijkste reden is dat de leveringen blijven achterop lopen. Maar ook de opstart van de vaccinatiecentra verliep moeizaam. De software die de uitnodigingen genereert kampte met 'kinderziekten'.Maar vorige week ging het toch weer ietsje sneller. Op maandag tekent het dashboard van Sciensano voor 'week 9' al 127.825 vaccinaties op. Het aantal eerste dosis geregistreerd in Vaccinnet bedroeg 105.428. Het is nog maar de tweede keer dan meer dan 100.000 eerste doses in één week werd toegediend - de eerste keer dateert van de derde week van januari. En de aantallen voor week 9 lopen zeker nog op - de ervaring leert dat de teller van de week ervoor nog een hele week lang wordt bijgesteld.Planning De campagne loopt door op verschillende fronten. In Vlaanderen worden deze week volgens de Vaccinatieteller nog 717 vaccin verdeeld voor toediening in de woonzorgcentra. Voor de assistentiewoningen zijn het er 4.134 en voor andere instellingen waar mensen collectief verblijven 20.274.De ziekenhuizen krijgen deze week 20.322 Pfizer-vaccins geleverd voor het personeel. De vaccinatiecentra, ten slotte, zouden de week van 8 maart 51.670 doses ontvangen: 39.100 AstraZeneca-vaccins en 12.570 Pfizer-vaccins.Volgende week zouden de vaccinatiecentra 95.600 doses van het AstraZeneca-vaccin ontvangen.De onzekerheid over de leveringen blijft de campagne natuurlijk parten spelen. Niet alleen omdat men niet meer vaccins kan toedienen dan er geleverd worden, maar ook omdat men op die manier niet te ver vooruit durft te plannen.Voor AstraZeneca houdt men geen tweede dosis opzij. Maar men durft de vaccins pas in te plannen wanneer ze effectief geleverd zijn. Wanneer de uitnodiging vertrekt voorziet men twee weken voordat het vaccin wordt toegediend.De volgende grafiek zet de evolutie van de leveringen af tegen die van de vaccinatie (voor België).Bij de 'doorlooptijd' van twee weken momenteel, moet men er ook rekening mee houden dat de groep die in de komende periode wordt uitgenodigd naar de vaccinatiecentra vooral de oudste leeftijdsgroepen betreft. Die uitnodigingen vertrekken vooral per post. Misschien dat op termijn de tijd die men neemt om in te gaan op de uitnodiging wat kan inkorten.Tijdens het eerste kwartaal had men voor België aanvankelijk gerekend op 5 miljoen doses van vaccins. Men rekent nu nog op 2,6 miljoen - ongeveer de helft daarvan. Op het einde van het tweede trimester van 2021 hoopt men wel nog op 12 miljoen doses in totaal.