...

Als ze hun softwarepakket up-to-date hebben gehouden, zouden huisartsen vandaag over de mogelijkheid moeten beschikken om de vaccinatiestatus van hun GMD-patiënten te synchroniseren met de vaccination codes database. Dat gebeurt op geregelde tijdstippen automatisch op de achtergrond, vertelt professor Bert Vaes (KU Leuven, ACHG). Het EMD weet zo niet alleen of de patiënt geactiveerd is of niet, maar ook of hij uitgenodigd is, ondertussen misschien wacht op zijn tweede dosis, volledig gevaccineerd is, zijn beurt heeft overgeslagen, of aangegeven heeft dat hij niet wilt gevaccineerd worden. "Voor deelname aan de vaccinatiebarometer voert de huisarts een script met een aantal queries uit. Dat trekt voor de GMD-patiënten na hoeveel van de 65-plussers al een vaccinatie kregen, hoeveel er in de leeftijdsgroep van 45 tot 64 jaar geselecteerd met risicofactoren voor gecompliceerd covid al een prik kregen, hoeveel in dezelfde leeftijdsgroep zonder risicofactoren, hoeveel in de leeftijdsgroep van 18 tot 44 jaar met risicofactoren, hoeveel in deze laatste leeftijdsgroep zonder risicofactoren - en globaal hoeveel personen er in een aantal specifieke risicogroepen gevaccineerd zijn." De bedoeling is dat zoveel mogelijk huisartsen daaraan geregeld (om de één à twee weken) deelnemen. Dat levert unieke informatie op: het is de enige manier om in België de vaccinatiegraad in specifieke risicogroepen aan de weet te komen. Individuele huisartsenpraktijken kunnen zich bij deelname aan de barometer benchmarken: hoe doen ze het tegenover de andere praktijken in Vlaanderen? Waar staan ze binnen hun eerstelijnszone? De huisartsen kunnen daarmee de lacunes van de vaccinatiecampagne binnen hun eigen GMD-populatie opsporen, en de zwakke plekken in kaart brengen. Binnen hun eigen praktijk, en binnen de eerstelijnszone, kunnen ze met deze indicatoren aan de slag. "Om de kwaliteitscirkel rond te maken", aldus Vaes. Lees verder: Feedback in real time