...

Er is geen bewijs dat het AstraZeneca-vaccin leidt tot meer gevallen van trombose of trombo-embolie, concludeert het Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) - het veiligheidscomité van het Europees geneesmiddelenagentschap EMA. Het is wel mogelijk dat het vaccin gelinkt is aan zeldzame gevallen van bloedstolling in combinatie met trombocytopenie. Het EMA onderzocht 7 gemelde gevallen van DIC (disseminated intravascular coagulation), en 18 gevallen van CVST (cerebral venous sinous thrombosis). Een causaal verband is nog niet bewezen maar wordt verder onderzocht.Tot op heden hebben al 20 miljoen mensen in de EU en het Verenigd Koninkrijk het AstraZeneca-vaccin gekregen. Op dit aantal gaat het toch om erg zeldzame gevallen. Het EMA besluit dat de voordelen van het vaccin nog ruim opwegen tegen het risico van nevenverschijnselen. Het wijst erop dat covid zelf kan leiden tot problemen met de bloedstolling, en dat deze ziekte soms een fataal verloop kent.Méér dan verwachtEMA's PRAC werkte samen met verschillende gezondheidsautoriteiten - in het bijzonder met de MHRA van het Verenigd Koninkrijk - en met experts in bloedziekten. Het aantal gemelde gevallen van trombose en tromboembolie was in de bevolking die al werd gevaccineerd lager dan verwacht.Het Comité nam in het bijzonder de gevallen van DIC en van CVST onder de loep. Negen daarvan hebben geleid tot een overlijden. Het ging meestal over mensen jonger dan 55 jaar - en de meerderheid waren vrouwen.Het gaat om zeldzame aandoeningen - het is moeilijk om het aantal gevallen die zich voordoen na vaccinatie te vergelijken met wat men in de achtergrond bij de algemene populatie kan verwachten. Covid zelf jaagt nu het aantal gevallen van bloedstollingsstoornissen overigens de hoogte in.Afgaand op cijfers van vóór covid schat het PRAC dat je in de bevolking jonger dan 50 jaar die het AstraZeneca-vaccin toegediend kreeg minder dan 1 geval van DIC binnen de 14 dagen zou mogen verwachten. In werkelijkheid zijn er 5 gerapporteerd.Het aantal gevallen van CVST dat je kon verwachten binnen dezelfde leeftijdsgroep en dezelfde tijdslimiet bedroeg 1,35 - terwijl er 12 werden geconstateerd. Ironisch genoeg eigenlijk: in de oudere leeftijdsgroepen is geen dergelijke toename van deze aandoeningen te zien.AanbevelingMet deze bevindingen stelt het PRAC dat de kans om DIC of CVST te ontwikkelen na toediening van het vaccin extreem laag blijft, terwijl het vaccin wel ziekenhuisopname en overlijden voorkomt.Wel moeten mensen die het vaccin krijgen, weten dat het geringe risico van deze aandoeningen bestaat. Ze moeten bedacht zijn op de mogelijke symptomen en, wanneer ze denken dat die zich voordoen, hun arts contacteren - en die ook op de hoogte brengen van de recente vaccinatie. De productinformatie bij het vaccin zal worden bijgewerkt.Het EMA onderzoekt het risico ondertussen verder en bekijkt of dit ook voorkomt bij de andere covidvaccins. Dat gebeurt zowel op grond van de geregistreerde data als aan de hand van laborotoriumonderzoek.De meeste landen starten de inenting met het AstraZeneca-vaccin opnieuw op: Nederland, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, Litouwen, Letland, ...