De griepvaccinatiegraad onder zorgverstrekkers blijft laag in ons land. En Europa schommelt de dekking gemiddeld rond de 15 tot 25%. Ondanks de sensibiliseringscampagnes van het Agentschap Zorg en Gezondheid, de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad en het gratis ter beschikking stellen van het vaccin voor het personeel van bepaalde instellingen, laten heel wat zorgverstrekkers zich nog steeds niet inenten.

Constructieve oplossingen

Nochtans beschermt de prik henzelf, en tegelijk de patiënten in ziekenhuizen en rust- en verzorgingstehuizen. Tussen 23 ,december en 7 januari zijn in een Frans rusthuis 13 oudere patiënten bezweken aan de griep. Amper 39% van het personeel was er ingeënt. Cijfers die tot nadenken stemmen. De Franse minister van Volksgezondheid heeft overigens een onderzoek ingesteld.

Is het niet tijd dat er constructieve oplossingen komen om de vaccinatiegraad te verhogen? Bijvoorbeeld een vrije dag toekennen aan zorgpersoneel en loontrekkende artsen die zich laten inenten? Of een dag dienstverlening (secretariaat, schoonmaak, informatica-ondersteuning,...) voor gevaccineerde zelfstandige zorgverstrekkers?

Contraproductief

Uiteraard hangt er een aanzienlijk prijskaartje aan zulke maatregelen, maar de impact op de volksgezondheid zou doorslaggevend kunnen zijn. De seizoensgriep maakt nog elk jaar dodelijke slachtoffers en kost heel wat geld wegens ziekteverzuim en de tijdelijke ontregeling van zorginstellingen en bedrijven.

In het buitenland werden al dwingende maatregelen uitgetest: de griepprik verplichten, opleggen als voorwaarde om een job te krijgen, of zorgverstrekkers die zich weigeren te laten vaccineren een verklaring laten ondertekenen. Maatregelen die contraproductief blijken en nog meer mensen aanzetten om inenting te weigeren.

Wordt het in 2017 geen tijd om de wortel te hanteren, in plaats van de stok?

De griepvaccinatiegraad onder zorgverstrekkers blijft laag in ons land. En Europa schommelt de dekking gemiddeld rond de 15 tot 25%. Ondanks de sensibiliseringscampagnes van het Agentschap Zorg en Gezondheid, de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad en het gratis ter beschikking stellen van het vaccin voor het personeel van bepaalde instellingen, laten heel wat zorgverstrekkers zich nog steeds niet inenten. Constructieve oplossingenNochtans beschermt de prik henzelf, en tegelijk de patiënten in ziekenhuizen en rust- en verzorgingstehuizen. Tussen 23 ,december en 7 januari zijn in een Frans rusthuis 13 oudere patiënten bezweken aan de griep. Amper 39% van het personeel was er ingeënt. Cijfers die tot nadenken stemmen. De Franse minister van Volksgezondheid heeft overigens een onderzoek ingesteld.Is het niet tijd dat er constructieve oplossingen komen om de vaccinatiegraad te verhogen? Bijvoorbeeld een vrije dag toekennen aan zorgpersoneel en loontrekkende artsen die zich laten inenten? Of een dag dienstverlening (secretariaat, schoonmaak, informatica-ondersteuning,...) voor gevaccineerde zelfstandige zorgverstrekkers?ContraproductiefUiteraard hangt er een aanzienlijk prijskaartje aan zulke maatregelen, maar de impact op de volksgezondheid zou doorslaggevend kunnen zijn. De seizoensgriep maakt nog elk jaar dodelijke slachtoffers en kost heel wat geld wegens ziekteverzuim en de tijdelijke ontregeling van zorginstellingen en bedrijven.In het buitenland werden al dwingende maatregelen uitgetest: de griepprik verplichten, opleggen als voorwaarde om een job te krijgen, of zorgverstrekkers die zich weigeren te laten vaccineren een verklaring laten ondertekenen. Maatregelen die contraproductief blijken en nog meer mensen aanzetten om inenting te weigeren. Wordt het in 2017 geen tijd om de wortel te hanteren, in plaats van de stok?