Bedoeling is om na de 65-plussers de jongere populatie met onderliggende aandoeningen te vaccineren. De hamvraag luidt: hoe kunnen deze patiënten opgespoord worden? Het antwoord is: onder meer via de (huis)artsen.

Beroepsgeheim

Heel wat dokters vragen zich echter af of het juridisch en deontologisch wel in orde is om informatie over ernstig zieke patiënten ter beschikking te stellen van de gegevensbank met vaccinatiecodes. Dat is nodig opdat ze voorrang zouden krijgen bij de vaccinatie-uitrol.

In haar advies wijst de Orde op het juridische kader, met name artikel 458 van het Strafwetboek. Dat gaat over het beroepsgeheim. Volgens de Orde laat het samenwerkingsakkoord over vaccinatie tussen de federale overheid, de gemeenschappen en gewesten artsen toe "de strikt noodzakelijke persoonsgegevens van de patiënten door te geven aan het informatiesysteem waarmee de vaccinatie georganiseerd wordt en mensen worden uitgenodigd en geregistreerd."

Arts oordeelt

Het is aan de arts om te oordelen of mensen in aanmerking komen voor prioritaire vaccinatie. De medicus hoeft dat niet te verantwoorden. Met uitzondering van de vaccinatiestatus geeft een dokter ook geen gegevens door over de gezondheidstoestand van de patiënt. "Op die manier," zo stelt de Orde, "wordt het beroepsgeheim niet geschonden."

Het doorgeven van persoonsgegevens schendt de medische ethiek en deontologie dus niet. Vaccinatie tegen covid-19 perkt de ziekte en eventuele mortaliteit ook in en dat is positief. Tot slot is prioritering trouwens een daad van solidariteit: het steekt een hart onder de riem van mensen die omwille van hun gezondheid problemen ondervinden.

Bedoeling is om na de 65-plussers de jongere populatie met onderliggende aandoeningen te vaccineren. De hamvraag luidt: hoe kunnen deze patiënten opgespoord worden? Het antwoord is: onder meer via de (huis)artsen. Heel wat dokters vragen zich echter af of het juridisch en deontologisch wel in orde is om informatie over ernstig zieke patiënten ter beschikking te stellen van de gegevensbank met vaccinatiecodes. Dat is nodig opdat ze voorrang zouden krijgen bij de vaccinatie-uitrol.In haar advies wijst de Orde op het juridische kader, met name artikel 458 van het Strafwetboek. Dat gaat over het beroepsgeheim. Volgens de Orde laat het samenwerkingsakkoord over vaccinatie tussen de federale overheid, de gemeenschappen en gewesten artsen toe "de strikt noodzakelijke persoonsgegevens van de patiënten door te geven aan het informatiesysteem waarmee de vaccinatie georganiseerd wordt en mensen worden uitgenodigd en geregistreerd."Het is aan de arts om te oordelen of mensen in aanmerking komen voor prioritaire vaccinatie. De medicus hoeft dat niet te verantwoorden. Met uitzondering van de vaccinatiestatus geeft een dokter ook geen gegevens door over de gezondheidstoestand van de patiënt. "Op die manier," zo stelt de Orde, "wordt het beroepsgeheim niet geschonden."Het doorgeven van persoonsgegevens schendt de medische ethiek en deontologie dus niet. Vaccinatie tegen covid-19 perkt de ziekte en eventuele mortaliteit ook in en dat is positief. Tot slot is prioritering trouwens een daad van solidariteit: het steekt een hart onder de riem van mensen die omwille van hun gezondheid problemen ondervinden.