...

Vorige week ontving België van het recent opgerichte Europese agentschap HERA - de Health Emergency preparedness and Response Authority - een levering van 3.040 doses van Jynneos. Jynneos is een vaccin tegen apenpokken.België beschikte al over een kleine voorraad (200 doses) van Imvanex. Maar de productie van Imvanex ligt thans stil. Jynneos en Imvanex worden beide geproduceerd door het Deense Bavarian Nordic A/S. Tussen beide vaccins zijn er maar geringe verschillen, maar Jynneos is alleen goedgekeurd door de Amerikaanse FDA. In afwachting van een definitievere regeling zet de EMA wel het licht op groen voor al een tijdelijke gebruik van Jynneos in Europa.HERA bestelde 110.000 doses van Jynneos en levert er daarvan een gedeelte aan België, één van de landen met een relatief hoog aantal gevallen in Europa.Het aantal vaccins waarover ons land beschikt is beperkt en er is grote onzekerheid over toekomstige leveringen. Daarom moet voorzichtig worden omgesprongen met de beschikbare voorraad.Alleen volgende groepen komen in aanmerking voor vaccinatie:Personen die tegen de klassieke pokken zijn ingeënt, worden in principe niet opnieuw gevaccineerd, behalve bij een immuunstoornis hebben. Het vaccin wordt alleen toegediend in een van de negen referentiecentra (in Vlaanderen UZ Gent, UZ Leuven, UZ Antwerpen, Jessaziekenhuis of AZ Sint-Jan in Brugge). Wie denkt dat hij in aanmerking komt, zoekt het best contact met zijn huisarts of behandelend arts.Het vaccin wordt het best binnen de 4 dagen na blootstelling toegediend - met een injectie in de bovenarm.