...

Naast de woonzorgcentra komen ook andere zorginstellingen waar mensen bij elkaar zitten het eerst aan de beurt. In de woonzorgcentra en deze instellingen zullen de arbeidsartsen bijspringen (voor het personeel). De ziekenhuizen zullen als hub functioneren voor de distributie. Het eerste vaccin dat beschikbaar komt is wellicht dat van Pfizer/BioNTech, dat op 70°C bewaard moet worden. In 1b komen dan de risicogroepen aan de beurt, dat zijn eerst de 65-plussers vervolgens de mensen tussen 45 en 65 jaar oud met een chronische aandoening. Diabetes, obesitas, cardiovasculaire aandoeningen zoals hypertensie - een exhaustieve lijst volgt nog.Ook mensen met essentiële rollen in de maatschappij en de economie (Wouter Beke noemt hier wat tentatief politie, onderwijs,...) zullen in fase 1b ingeënt kunnen worden.De organisatie gebeurt lokaal en binnen de eerste lijn. Men hoopt dat de distributie van het vaccin in deze fase al wat minder complex zal worden. Vaccinatie zal gebeuren in de test- en triagecentra, maar ook andere locaties (vaccinatiecentra in de steden) zijn mogelijk.In de tweede fase komen andere risicopatiënten en de rest van de volwassen bevolking aan bod. Er zazl hier nog verdere verduidelijking volgen. Wat met de jongeren, bijvoorbeeld. Een vraag die de laatste dagen meer gesteld is.Voor de vaccinatie zullen dezelfde structuren als in fase 1b blijven gebruikt worden. Maar stilaan zullen ook wel single-dose-vaccins beschikbaar komen.De verschillende fasen kunnen elkaar overlappen. De precieze timing en andere concrete beslissingen hangen uiteraard af van het beschikbaar komen van de vaccins (goedkeuring door EMA, aanlevering).Het schema werd goedgekeurd op donderdagvoormiddag (3 december) door de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid. De campagne zou starten op 5 januari, wat eerste minister De Croo al eerder aankondigde. De campagne kan wel heel 2021 voortduren.